Nie zawsze powstanie szkody przez zwierzę wynika z winy jego opiekuna

Publikator: Sąd Rejonowy w Zgierzu
Sygnatura: I C 1399/19
Sąd Rejonowy w wyroku z dnia 10 maja 2021 r. (sygn. akt I C 1399/19) orzekł, że szkoda wyrządzona przez zwierzę bez winy osoby pełniącej nad nim odpowiedzialność lub jego właściciela nie podlega odszkodowaniu.
Czytaj więcej

TSUE: Cudzoziemiec bez pracy, ale z ubezpieczeniem zdrowotnym

Sygnatura: C-535/19
TSUE wydał wyrok dotyczący obywateli krajów unijnych, którzy przeprowadzili się do innego państwa członkowskiego. Zgodnie z wyrokiem, osobom takim nie można odmówić korzystania z publicznego systemu, można jednak uzależnić to od opłat.
Czytaj więcej
Kategorie :

​Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie przerwania biegu przedawnienia zawezwaniem do próby ugodowej

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: II CSKP 104/21
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 czerwca 2021 r. ​(sygn. akt II CSKP 104/21) orzekł, że każde zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwanie biegu przedawnienia.
Czytaj więcej

SA: zasadność roszczenia odszkodowawczego musi być potwierdzona odpowiednimi danymi faktycznymi  

Publikator: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Sygnatura: I ACa 956/19
Świadczenie kompensacyjne służy wyrównaniu szkody o charakterze majątkowym. Ma prowadzić do indemnizacji uszczerbku, którego doznał najbliższy członek rodziny zmarłego pod postacią znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    142