bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Organizacja przedsiębiorcza

Organizacja przedsiębiorcza

Dodano: 2016-04-24

Organizacja przedsiębiorcza zazwyczaj specjalizuje się i porusza się w obrębie jednej dziedziny lub kilku pokrewnych, powiązanych ze sobą. Jest nastawiona na rozwój i innowacyjność,  badania. Zabiega się w niej o szkolenia dla pracowników, podnoszenie ich kwalifikacji, kompetencji, rozszerzanie wiedzy. Można nawet stwierdzić, że głównym zasobem organizacji przedsiębiorczej są jej pracownicy, zazwyczaj wysoka kadra specjalistów. Organizacja przedsiębiorcza wykazuje się elastycznością i zmiennością, umiejętnością dopasowywania się do nowych warunków, okoliczności, zmian na rynku. Odnosi się to do zmian technologicznych, regulacji prawnych, trendów wśród klientów, struktur pracy, przyjmowania nowych trendów, np. ekologiczne biura. Potrafi dokonywać zmian w swoich planach strategicznych, inwestycjach. Członkowie organizacji wykazują się pewną dozą spontaniczności, kreatywnego wychodzenia z nowymi rozwiązaniami organizacyjnymi, projektami nowych produktów, usług. Wiąże się to z umiejętnym wykorzystywaniem obserwacji zmieniającego się rynku, dostrzeganiem zmieniających się potrzeb klientów, partnerów i twórczym dostosowywaniem się do nich, ale też z ciągłym nastawieniem na uczenie się, rozwijaniem nowych umiejętności.

Funkcjonowanie firmy w sposób przedsiębiorczy wymaga od niej ujednolicenia i spłaszczenia struktury organizacyjnej, redukcji różnych, pośredni szczebli władzy na rzecz stworzenia silnej pracy zespołowej. Organizacja powinna postawić sobie nowe cele – przede wszystkim nastawienie na efektywność, osiąganie coraz lepszych wyników działań, a nie tylko przetrwanie. Stąd potrzebne jest odpowiednie przywództwo, które będzie potrafiło zmotywować swoich pracowników, sprawić, by uwierzyli w swoje możliwości, sukces firmy i nie bali się podejmować ryzyka, niepewności, jakie niesie ze sobą wprowadzanie zmian.

Organizacja przedsiębiorcza wiąże się też z odpowiednim typem kultury organizacji, której głównym zadaniem jest internalizowanie wartości, najważniejszych cech przedsiębiorczości u członków organizacji tak, aby poprzez wypracowane wzory zachowań i oczekiwań mogli działać jako jednostki innnowacyjne, które całkowicie realizują cele organizacji przedsiębiorczej.

Prof. Piotr Wachowiak w eseju: „Przedsiębiorczość -cechy profesjonalnego menedżera” wymienił najważniejsze cechy kultury organizacji przedsiębiorczej. Są to:

  • pozytywny stosunek do otoczenia przedsiębiorstwa, tj. jego partnerów, klientów,
  • pozytywne nastawienie do zmian
  • złożoność systemu normatywnego, różnorodne wzory zachowań, ułatwiające osiąganie wielu celów
  • nastawienie na rozwój osobisty
  • nastawienie na sukces, wyniki firmy

Podstawową wartością kultury organizacji przedsiębiorczej powinno być nastawienie na realizację celów w oparciu o przyjętą strategię oraz innowacyjność i kreatywność w zabieganiu pracowników o tworzenie nowych rozwiązań, dostosowywanie się do nowych potrzeb otoczenia. Interakcje w organizacji przedsiębiorczej powinny być przyjazne, zachęcające wobec nowych, nietypowych pomysłów, zachowań organizacyjnych. Kultura organizacyjna musi kształtować przedsiębiorstwo jako grupę otwartą, nastawioną na niebanalność, kreatywność. 

W kulturze organizacji przedsiębiorczej ważna jest postawa kierownika, którego zadanie polega na inspirowaniu pracowników do trwałej kreatywności i nastawienia na rozwój osobisty i firmy. Kierownik staje się partnerem dla zespołów, wspólnie rozwiązują problemy, ustalają cele organizacji. Pełni rolę mentora – osoby, która wspiera czyjś rozwój, udziela rad, odkrywa nowe, zakryte talenty, umiejętności. Chętnie dzieli się wiedzą z innymi i takie same zachowania promuje u członków organizacji.   

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...