bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Opóźnienie w badaniu technicznym nowo nabytego pojazdu nie może pozbawić prawa do odjęcia 100 proc. podatku VAT

Opóźnienie w badaniu technicznym nowo nabytego pojazdu nie może pozbawić prawa do odjęcia 100 proc. podatku VAT

Dodano: 2016-04-18
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 17 marca 2016 r. (sygn. akt I SA/Ol 54/16) orzekł, że opóźnienie w badaniu technicznym nie może pozbawić prawa do odjęcia 100 proc. naliczonego VAT w przypadku, gdy pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do działalności gospodarczej zostały nabyte po dniu 1 kwietnia 2014 r.

Rozpatrywana sprawa dotyczyła spółki będącej zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, która prowadziła działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych na terenie UE. W maju, lipcu i sierpniu 2014 r. przedsiębiorstwo zakupiło cztery nowe samochody ciężarowe. Kontrola Urzędu Skarbowego wykazała, że podatnik musi uiścić podatek VAT za zakup pojazdów wraz z odsetkami za zwłokę. Rok później spółka złożyła deklaracje korygujące za ten okres wraz ze stwierdzeniem nadpłaty, wskazując na podatek naliczony do odliczenia w wysokości 100 %. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że w przypadku nabycia nowych samochodów do czasu złożenia przez stronę deklaracji podatkowych, podatek naliczony podlega odliczeniu w ograniczonej wysokości 50 %. Spółka nie zgodziła się ze stanowiskiem organu, twierdząc, że do momentu przeprowadzenia badań technicznych przysługiwało jej prawo do odliczenia 100 % podatku naliczonego od zakupionych samochodów. Za błędne uznała także stanowisko Izby, że prawo do odliczenie 100 % podatku powstaje z chwilą uzyskania zaświadczenia i wpisu w dowodzie rejestracyjnym.

Skarga trafiła do Dyrektora Izby Skarbowej, który podał, że zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014 r. nowymi zasadami dotyczącymi odliczania podatku od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, prawo do odliczania pełnej kwoty podatku, co do zasady przysługuje tyko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami, które wykorzystywane są wyłącznie do celów działalności gospodarczej, a więc takie, których konstrukcja wskazuje na przeznaczenie do celów gospodarczych, wykluczając tym samych użycie do celów prywatnych lub powodując, że użytek prywatny będzie nieistotny. Spełnienie wymagań technicznych dla wskazanych pojazdów stwierdza się na podstawie badań technicznych jak też dowodu rejestracyjnego z właściwą adnotacją o spełnieniu tych wymagań. Organ odwoławczy stwierdził, że skoro spółka nabyła ww. samochody po dniu 31.03.2014 r. to winna przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne niezwłocznie po ich zakupie. Brak spełnienia tego obowiązku powoduje, że spółce przysługuje ograniczone prawo od odliczenia 50 % podatku.

Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Olsztynie, który stwierdził, że jeśli podatnik nie dochował terminów dodatkowych badań technicznych, to nie ma to wpływu na odliczanie VAT od wydatków na nabycie i użytkowanie samochodów przeznaczonych do celów działalności gospodarczej. Sąd podkreślił, że podstawą do pełnego prawa do odliczenia wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jest, według art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT, konstrukcja pojazdu, a nie wpis w dowodzie rejestracyjnym. Potwierdza on tylko, zgodnie z art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, że pojazd spełnia określone wymogi konstrukcyjne zawarte w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy.

Przeprowadzenie badania technicznego, uzyskanie zaświadczenia oraz adnotacji w dowodzie rejestracyjnym ma zatem wyłącznie charakter dowodowy. Nie stanowi natomiast materialnoprawnego warunku odliczenia całości podatku naliczonego, a więc zaświadczenie i wpis stanowią tylko potwierdzenie, że dany samochód spełnia wymogi określone w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o VAT.

Sąd orzekł, że podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT w przypadku pojazdów wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej bez względu na termin przeprowadzenia badania technicznego.

Wyrok jest nieprawomocny. 

Pliki do pobrania

i_sa_ol_54_16_-_wyrok.pdf

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...