bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Opodatkowanie pracy zdalnej zza granicy

Opodatkowanie pracy zdalnej zza granicy

Dodano: 2021-09-27

W trakcie pandemii praca wykonywana w formie zdalnej stała się dla wielu pracowników codziennością, a nie tylko przywilejem dla nielicznych. Przy tym okazało się, że może być ona wykonywana nie tylko z domu, ale z każdego miejsca na świecie. Świadczenie pracy z dowolnego miejsca, tym bardziej znajdującego się poza Polską, może mieć wpływ na zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz na zasady opodatkowania wynagrodzeń pracowniczych.

Fakt wykonywania pracy zdalnej poza Polską może wpłynąć nie tylko na zakres obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych pracodawcy, ale również pracownika. Skutki w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatkowych mogą również zależeć od kraju, w którym świadczona jest praca. W związku z tym wykonywanie pracy zdalnej zwłaszcza zza granicy może rodzić wiele pytań, m.in. w zakresie:

  • kraju, w którym wynagrodzenie pracownika powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym i ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
  • w sytuacji, kiedy wynagrodzenie podlega opodatkowaniu i ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym zza granicy, to kto i na jakich zasadach powinien wypełnić obowiązki w tym zakresie,
  • czy zmiana miejsca wykonywania pracy może skutkować zmianą rezydencji podatkowej pracownika,
  • czy wykorzystywanie sprzętu udostępnianego przez pracodawcę rodzi po stronie pracownika przychód?
  • wykorzystywania sprzętu prywatnego na cele służbowe.

Na te i inne pytania udzielimy odpowiedzi podczas naszego webinarium.

Pracowniku, pracodawco – jeśli jesteście zainteresowani, zapraszamy!

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 

6 października 2021 r., od godziny: 10:00

STREAMING ONLINE

Koszt*: 

890 zł (+VAT) cały dzień szkoleniowy

Rejestracja zgłoszeń: szkolenia@cztr.pl

* W przypadku odwołania obecności tydzień przed terminem szkolenia – zwrot 50% kosztów uczestnictwa. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż tydzień przed terminem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów szkolenia.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...