bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Opinia prawna UZP „Ubezpieczenie członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych…”

Opinia prawna UZP „Ubezpieczenie członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych…”

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w opinii prawnej „Ubezpieczenie członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w tym towarzystwie” wskazuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) – do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. wzajemności). Przepis ten stanowi rozszerzenie katalogu wyłączeń przedmiotowych zawartych w art. 4 Prawa zamówień publicznych. Wobec czego, do zawierania umów ubezpieczeniowych pomiędzy towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych a jego członkami – zobowiązanymi do stosowania Prawa zamówień publicznych stosuje się Kodeks cywilny.

Pliki do pobrania

uzp_opinia_prawna_ubezpieczenie_czlonka_towarzystwa_ubezpieczen_wzajemnych_w_tym_towarzystwie_w_trybie_ustawy_pzp.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...