bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Opinia prawna UZP „Ubezpieczenie członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych…”

Opinia prawna UZP „Ubezpieczenie członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych…”

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w opinii prawnej „Ubezpieczenie członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w tym towarzystwie” wskazuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) – do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. wzajemności). Przepis ten stanowi rozszerzenie katalogu wyłączeń przedmiotowych zawartych w art. 4 Prawa zamówień publicznych. Wobec czego, do zawierania umów ubezpieczeniowych pomiędzy towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych a jego członkami – zobowiązanymi do stosowania Prawa zamówień publicznych stosuje się Kodeks cywilny.

Pliki do pobrania

uzp_opinia_prawna_ubezpieczenie_czlonka_towarzystwa_ubezpieczen_wzajemnych_w_tym_towarzystwie_w_trybie_ustawy_pzp.pdf

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...