bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Opinia prawna UZP „Ubezpieczenie członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych…”

Opinia prawna UZP „Ubezpieczenie członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych…”

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w opinii prawnej „Ubezpieczenie członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w tym towarzystwie” wskazuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) – do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. wzajemności). Przepis ten stanowi rozszerzenie katalogu wyłączeń przedmiotowych zawartych w art. 4 Prawa zamówień publicznych. Wobec czego, do zawierania umów ubezpieczeniowych pomiędzy towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych a jego członkami – zobowiązanymi do stosowania Prawa zamówień publicznych stosuje się Kodeks cywilny.

Pliki do pobrania

uzp_opinia_prawna_ubezpieczenie_czlonka_towarzystwa_ubezpieczen_wzajemnych_w_tym_towarzystwie_w_trybie_ustawy_pzp.pdf

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...