bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Opinia prawna UZP pod nazwą „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia…”

Opinia prawna UZP pod nazwą „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia…”

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w opinii prawnej „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego", iż podmioty zobowiązane do stosowania Prawa zamówień publicznych stosują ją także do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego. W ocenie UZP jest to co prawda umowa zawarta na rzecz osoby trzeciej, jednak to nie powoduje, iż nie należy do niej stosować procedur zawartych w Prawie zamówień publicznych. To pracodawca bowiem, nie zaś pracownik, obciążony jest zobowiązaniem płatniczym w postaci składki, mimo iż ciężar finansowania składki ponoszą pracownicy, którzy – akceptując warunki ubezpieczenia – wyrażają jednocześnie zgodę, aby była ona potrącana z ich wynagrodzenia. Jednak stronami takiej umowy są ubezpieczyciel oraz pracodawca jako ubezpieczający, a zatem znajdzie tutaj zastosowanie Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania

uzp_opinia_prawna_stosowanie_ustawy_pzp_przyzawieraniu_umow_grupowego_ubezpieczenia_pracowniczego.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...