bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Opinia prawna UZP pod nazwą „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia…”

Opinia prawna UZP pod nazwą „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia…”

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w opinii prawnej „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego", iż podmioty zobowiązane do stosowania Prawa zamówień publicznych stosują ją także do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego. W ocenie UZP jest to co prawda umowa zawarta na rzecz osoby trzeciej, jednak to nie powoduje, iż nie należy do niej stosować procedur zawartych w Prawie zamówień publicznych. To pracodawca bowiem, nie zaś pracownik, obciążony jest zobowiązaniem płatniczym w postaci składki, mimo iż ciężar finansowania składki ponoszą pracownicy, którzy – akceptując warunki ubezpieczenia – wyrażają jednocześnie zgodę, aby była ona potrącana z ich wynagrodzenia. Jednak stronami takiej umowy są ubezpieczyciel oraz pracodawca jako ubezpieczający, a zatem znajdzie tutaj zastosowanie Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania

uzp_opinia_prawna_stosowanie_ustawy_pzp_przyzawieraniu_umow_grupowego_ubezpieczenia_pracowniczego.pdf

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...