bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Opinia prawna UZP pod nazwą „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia…”

Opinia prawna UZP pod nazwą „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia…”

Dodano: 2014-08-20
Publikator: Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w opinii prawnej „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego", iż podmioty zobowiązane do stosowania Prawa zamówień publicznych stosują ją także do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego. W ocenie UZP jest to co prawda umowa zawarta na rzecz osoby trzeciej, jednak to nie powoduje, iż nie należy do niej stosować procedur zawartych w Prawie zamówień publicznych. To pracodawca bowiem, nie zaś pracownik, obciążony jest zobowiązaniem płatniczym w postaci składki, mimo iż ciężar finansowania składki ponoszą pracownicy, którzy – akceptując warunki ubezpieczenia – wyrażają jednocześnie zgodę, aby była ona potrącana z ich wynagrodzenia. Jednak stronami takiej umowy są ubezpieczyciel oraz pracodawca jako ubezpieczający, a zatem znajdzie tutaj zastosowanie Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania

uzp_opinia_prawna_stosowanie_ustawy_pzp_przyzawieraniu_umow_grupowego_ubezpieczenia_pracowniczego.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...