bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Open Finance ogłosił upadłość

Open Finance ogłosił upadłość

Dodano: 2021-12-30
Publikator: informacja prasowa

Open Finance S.A., udziałowiec Open Life TU Życie S.A., złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Powodem jest pogorszenie się sytuacji finansowej spółki.

Spółka Open Finance, będąca firmą pośrednictwa finansowego w Polsce, wystąpiła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z wnioskiem o dobrowolną likwidację wskutek niewypłacalności. Przyczyną jest brak perspektyw związanych z uzyskaniem finansowania pozwalającego na funkcjonowanie spółki w przyszłości.

Open Finance zadebiutowała na GPW w 2011 roku. Spółka jest udziałowcem Open Life TU Życie S.A. i posiada 49 proc. akcji Towarzystwa Ubezpieczeń.

− Open Life jest w całości odrębną spółką i sytuacja rynkowa Open Finance S.A. nie przekłada się na bezpieczeństwo klientów Open Life i środków nam powierzonych. – informuje w swoim komunikacie Open Life TU Życie S.A. − Zapewniamy, iż wszyscy klienci Open Finance S.A. posiadający ubezpieczenia Open Life będą obsługiwani bez zakłóceń, na tych samych zasadach co dotychczas, a wszelkie dyspozycje i świadczenia będą realizowane zgodnie z ustalonymi terminami.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...