bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
ENG
Online Claim Status

Online Claim Status

Dodano: 2022-11-03

Link4 has introduced Online Claim Status (ISS).

It is an application that allows customers to track their claim status online in real-time. The solution makes it possible to send documents, order a replacement car or select a repair service. An additional feature is a chat with the claims supervisor. The communicator gives the possibility of quick contact with a person who is familiar with the case.

Link4 points out that in the first stage of the ISS application’s functioning, as many as 84 percent of customers decided to use it.

 

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...