bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ograniczenie skutków czasowych klauzul uznanych za abuzywne jest zgodne z prawem UE

Ograniczenie skutków czasowych klauzul uznanych za abuzywne jest zgodne z prawem UE

Dodano: 2016-07-15

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię dotyczącą tzw. klauzul „dolnego progu”, które pojawiały się w umowach pożyczek hipotecznych w Hiszpanii. Wkrótce TSUE wyda wyrok w trzech połączonych sprawach o tym przedmiocie (C-154/15 , C-307/15  i C-308/15).

Rozpoznawana sprawa dotyczy tzw. klauzul „dolnego progu” zamieszczanych w umowach pożyczek hipotecznych. Klauzule zakładają, że w razie obniżki stóp procentowych poniżej określonego w umowie poziomu nie ma znaczenia dla wysokości odsetek płaconych przez konsumenta. Oznacza to, że pożyczkodawcy spłacają swoje zobowiązania według stałych określonych w umowie stóp procentowych bez względu na sytuację makroekonomiczną. Powyższy zapis umowny wzbudził wiele kontrowersji wśród klientów hiszpańskich firm pożyczkowych, którzy uważali, że powyższe zapisy naruszają ich interesy w związku z czym nie powinny być wiążące.

Spór zakończył się wyrokiem sądu najwyższego w Hiszpanii z dnia 9 maja 2013 r., który uznał klauzule „dolnego progu” za abuzywne. W uzasadnieniu wyroku stwierdził, że klienci podczas przystępowania do umowy nie byli właściwie informowani o prawno-gospodarczych obciążeniach, jakie narzucają powyższe zapisy. Sąd uznał też, że wyrok będzie miał skutek od daty wydania wyroku („ex nunc”), tym samym zasądzając ograniczenie skutków czasowych stwierdzenia nieważności tych klauzul.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...