bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Ograniczenie handlu w niedziele

Ograniczenie handlu w niedziele

Dodano: 2017-10-30

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele został przyjęty przez Sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodzinnej. Ostatecznie uwzględniono poprawki naniesione w toku prac podkomisji ds. rynku pracy. Projekt został skierowany do drugiego czytania.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi naniesionych do projektu ustawy poprawek przewodniczący podkomisji ds. rynku pracy Janusz Śniadek, skierował kilka zapytań do Biura Analiz Sejmowych. Zgodnie z opinią BAS wprowadzenie przez podkomisję poprawek do projektu, które przewidują zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie pracy oraz Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, nie skutkuje koniecznością dalszego rozpatrywania projektu w tzw. trybie kodeksowym.

Po poprawkach projekt zakłada, że handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Podkomisja poszerzyła także katalog placówek, które byłyby wyłączone z zakazu handlu w niedziele. Ograniczenie co do zasady ma dotyczyć sklepów, stoisk, straganów, domów towarowych i wysyłkowych oraz platform i sklepów internetowych, jeśli handel w niedziele nie odbywa się w sposób zautomatyzowany, a także hurtowni, z wyjątkiem hurtowni farmaceutycznych. Lista wyłączeń od zakazu obejmuje 24 rodzaje placówek handlowych, wśród nich stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, sklepy na dworcach, lotniskach, w szpitalach. Możliwe byłoby też handlowanie na różnego rodzaju festynach. Zgodnie z wniesioną poprawką, handel byłby też możliwy w placówkach pocztowych.

Zmieniła się też wysokość kary dla pracodawców, którzy nie przestrzegaliby zakazu. Posłowie zaproponowali karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 100 tys. zł.

Projekt przewiduje wejście w życie ustawy 1 stycznia 2018 r.

Obywatelski projekt ustawy dot. handlu w niedziele trafił do Sejmu jesienią ubiegłego roku. Jego pierwotna wersja zakładała zakaz handlu w każdą niedziele w większości placówek handlowych, z pewnymi odstępstwami.

Alternatywny sposób rozwiązania problemu handlu w niedzielę zaproponowała Nowoczesna. Poselski projekt ustawy o ograniczeniu wykonywania pracy w placówkach handlowych przewiduje dwie niedziele wolne od pracy w miesiącu dla wszystkich zatrudnionych w handlu – niezależnie od tego, jaką umowę mają podpisaną z pracodawcą.

W uzasadnieniu do swojego projektu posłowie Nowoczesnej wskazali, iż w przeciwieństwie do projektu obywatelskiego z poprawkami, propozycja Nowoczesnej umożliwia placówkom handlowym prowadzenie działalności we wszystkie dni tygodnia przy jednoczesnym zobowiązaniu ich do zapewnienia pracownikom możliwości wypoczynku w przynajmniej dwie niedziele miesiąca. Według autorów projektu jest to możliwe z pomocą odpowiedniego planowania grafiku pracy dla poszczególnych pracowników.

Poselski projekt został skierowany do pierwszego czytania w komisjach.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...