bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ograniczanie wypłat ze szkód na osobie – a jednak można

Ograniczanie wypłat ze szkód na osobie – a jednak można

Dodano: 2017-04-20

Jak donoszą media (m.in. Dziennik Gazeta Prawna), w Ministerstwie Zdrowia zakończono pracę nas projektem aktu prawnego, który ma uregulować zasady wypłaty świadczeń z tytułu szkód wyrządzonych pacjentom w związku z błędami popełnionymi przez szpitale.

Uproszczony katalog świadczeń zawiera już dzisiaj rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego. Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych dotyczy szpitali w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

Jeżeli jednak wierzyć doniesieniom medialnym (projekt oficjalnie nie został jeszcze zaprezentowany), świadczenia, jakie mogą być wypłacane za najmniejsze uszkodzenie, od 2 do 20 proc. ciała, to 1,5–2 tys. zł. W razie jego śmierci rodzina mogłaby liczyć na 300 tys. zł.

Świadczenia miałyby być wypłacane ze specjalnego funduszu wypadkowego, finansowanego przez szpitale, budżet państwa i Narodowy Fundusz Zdrowia. Świadczenia, o których mowa, to klasyczny przykład szkód na osobie, które uprawniają pokrzywdzonego, ale też jego najbliższych (katalog opisany w Kodeksie cywilnym, obudowany dość obszernym orzecznictwem), do ubiegania się o zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Podobne świadczenia spędzają dzisiaj sen z powiek ubezpieczycieli oferujących komunikacyjne ubezpieczenia OC. Nieprzewidywalność co do możliwej wysokości wypłat z tytułu śmierci, czy też uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym, jak też niejednoznaczny katalog uprawnionych do tego typu świadczeń, powodują, że wycena ryzyk związanych z zadośćuczynieniami za szkody osobowe jest niezwykle trudna. To w efekcie bezpośrednio przekłada się na wysokość składek ubezpieczeniowych za OC komunikacyjne.

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...