bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Odwołanie od mandatu

Odwołanie od mandatu

Dodano: 2022-08-06
Publikator: informacja prasowa

Wielu z nas z pewnością przekonało się o tym, jak nietrudno jest otrzymać „prezent” pod postacią mandatu za wykroczenie drogowe. W sytuacji, gdy służby bezpieczeństwa podczas nakładania kary myliły się, można od mandatu złożyć odwołanie.

Mandat karny przyznawany jest za wykroczenie drogowe wówczas, gdy sprawcę przyłapano na gorącym uczynku. Z tego też powodu funkcjonariusze policji mają możliwość nałożenia grzywny na miejscu (bez konieczności postępowania sądowego). Istotne jest, aby mandat był nałożony w ciągu 14 dni od ujawnienia czynu. To pierwsza sytuacja. Druga sytuacja, w której nakładana jest grzywna za wykroczenie drogowe, stanowi udowodnione zdarzenie przez urządzenie służące do kontroli lub pomiaru. W takiej sytuacji mandat powinien zostać nałożony w ciągu 30 dni od momentu ujawnienia czynu i wskazania sprawcy.

Nie zawsze jednak sytuacja jest klarowna. Wówczas warto odwołać się od mandatu drogowego. Oto kilka wskazówek:

  • odwołanie od mandatu za przekroczenie prędkości lub inne wykroczenie drogowe może złożyć każda osoba, która ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego czy grzywna została nałożona zasadnie;
  • w sytuacji, w której kara dotyczy osoby ubezwłasnowolnionej, odwołanie od mandatu może być złożone przez przedstawiciela ustawowego lub kuratora;
  • odnośnie osoby, która nie ukończyła 17 roku życia, odpowiedni wniosek mogą złożyć rodzice;
  • odwołanie od mandatu składa także przedstawiciel służb lub sądu z urzędu, gdy dowiedział się, że grzywna jest niesłuszna.

Wybrane sytuacje, w których warto złożyć wniosek o odwołanie mandatu:

  • popełniony czyn nie jest wykroczeniem ze względu na inne lub zmienione przepisy czy też wprowadzoną nowelizację prawa;
  • mandat opiewa na wyższą kwotę niż ta, którą przewidują przepisy prawa;
  • czyn został dokonany w obronie własnej lub obronie koniecznej;
  • działanie spowodowane jest chorobą psychiczną, upośledzeniem lub innym schorzeniem wynikającym z osobistych problemów zdrowotnych np. atak schizofrenii.

Odwołanie od mandatu należy złożyć do odpowiedniego organu w ciągu siedmiu dni od momentu jego wystawienia. Wyjątek dotyczy przedstawiciela służb, który może to zrobić po siódmym dniu. Następnie sąd bada okoliczności zdarzenia oraz wyznacza termin rozprawy. Może także od razu wydać zasadny wyrok. W niektórych sytuacjach nie jest konieczna wizyta w sądzie i dalsze postępowanie. Cały proces odbywa się bezpłatnie.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...