bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Odszkodowanie za zwolnienie z pracy nie zawsze jest bez podatku

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy nie zawsze jest bez podatku

Dodano: 2016-04-14
Publikator: Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 marca 2016 r. (sygn. akt II FSK 3966/13) orzekł, że wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy nie jest odszkodowaniem, w związku z czym nie powinno być zwolnione z podatku dochodowego.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła byłego prezesa spółki, który został odwołany z funkcji prezesa i zwolniony z pracy, będąc już w okresie ochronnym – przedemerytalnym. Początkowo kobieta otrzymała od spółki odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia. Powódka jednak była zdania, że została zwolniona bezprawnie, gdyż przysługiwała jej ochrona. W związku z czym wniosła pozew do Sądu przeciwko byłemu pracodawcy, domagając się na podstawie art. 39 Kodeksu pracy wypłaty odszkodowania z tytułu niesłusznego zwolnienia. Zasądzono odszkodowanie w równowartości 14 pensji. Powódka uznała, że kwota ta jest zwolniona z podatku na podstawie art. 21 par. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Innego zdania był organ podatkowy, który uważał, że zwolniona z podatku jest jedynie kwota stanowiąca równowartość trzech pensji, co reguluje art. 45 i 471 Kodeksu pracy. W związku z powyższym Urząd Skarbowy domagał się od kobiety uiszczenia podatku od nadwyżki, czyli sumy pozostałych 11 pensji.

Spór trafił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który orzekł, że zasądzone odszkodowanie jest w całości zwolnione z podatku, gdyż zasady jego ustalenia są kształtowane na podstawie przepisów Kodeksu pracy i Kodeksu spółek handlowych. WSA przywołał orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III PK 53/06). SN wskazał w nim na istnienie nielimitowanego prawa do odszkodowania dla pracowników podlegających szczególnej ochronie wynikającej z braku możliwości przywrócenia do pracy.

Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Stwierdził, że adekwatną podstawą prawną do rozstrzygnięcia sporu nie jest orzeczenie SN, a pełni ją uchwała w składzie 7 sędziów z dnia 16 maja 2012 r. (sygn. akt III PZP 3/12). Reguluje ona, że rozwiązanie umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej, odwołanym w trybie art. 203 par. 1 Kodeksu spółek handlowych z naruszeniem prawa pracy, nie powoduje wyłączenia roszczenia o przywrócenie do pracy. NSA wskazał, że w rozpatrywanej sprawie należy odróżnić dwa roszczenia: o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania umowy o pracę oraz o zwrot wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. NSA orzekł, że pierwsze z nich odnosi się do interpretacji Urzędu Skarbowego, a więc zwolniona z podstawy opodatkowania jest kwota stanowiąca wysokość trzech pensji. Drugie roszczenie nie powinno być traktowane jak odszkodowanie ale wynagrodzenie, co wynika z art. 471 Kodeksu pracy. W przypadku drugiej interpretacji kwota nie jest zwolniona z podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...