bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę wyrządzoną przez dzikie zwierzę

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę wyrządzoną przez dzikie zwierzę

Dodano: 2016-10-24
Publikator: Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r. (sygn. akt I ACa 17/16) orzekł, że zachowanie pozwanego pracodawcy, takie jak brak odpowiednich szkoleń dla pracowników, niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy czy niewypracowanie odpowiednich procedur, miało znaczenie sprawcze dla przebiegu zdarzenia na terenie przedsiębiorstwa jak i rozmiaru jego następstw.

W rozpoznawanej sprawie powódka w pozwie przeciwko swojemu pracodawcy wniosła o zasądzenie na swoją rzecz kwoty 150.000 zł tytułem zadośćuczynienia i kwoty 1.045,35 zł tytułem odszkodowania, wraz z ustawowymi odsetkami, a także o ustalenie odpowiedzialności pracodawcy na przyszłość za ewentualne dalsze negatywne skutki zdrowotne mogące wystąpić w następstwie ataku przez dzikie zwierzę.

Powódka zatrudniona była na stanowisku opiekuna zwierząt i recepcjonistki na Rancho Ponderosa pod Szczecinem. Powódka podczas wykonywania zleconych przez pracodawcę prac została dotkliwie poturbowana przez wielbłąda. Miała ona podać lekarstwa małej wielbłądzicy. Zdarzenie miało miejsce na terenie kompleksu wypoczynkowo – rozrywkowego, gdzie prowadzona jest przez pozwaną hodowla niebezpiecznych zwierząt udostępnianych odpłatnie gościom do oglądania. W wyniku zdarzenia powódka doznała obustronnej odmy opłucnej, złamania żeber, urazu jamy brzusznej z pęknięciem śledziony i lewego nadnercza oraz innych obrażeń.

Zdaniem pracodawcy powódki oraz jego ubezpieczyciela wniósł przyczyną zdarzenia było wyłącznie i obiektywnie nieprawidłowe zachowanie powódki w otoczeniu zwierzęcia. Zapewniał, że powódka przebywając na wybiegu w otoczeniu dzikich zwierząt w pewnym momencie zaczęła biec w kierunku ogrodzenia i się przewróciła, a do powstania szkody doprowadziło wyłącznie jej nieracjonalne zachowanie

Pliki do pobrania

orzeczenie_i_aca_17_16.pdf

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...