bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Odszkodowania wyliczane kosztorysowo będą obniżane o VAT

Odszkodowania wyliczane kosztorysowo będą obniżane o VAT

Dodano: 2017-10-11

Rada Rozwoju Rynku Finansowego rozważa pomysł obniżania kwot odszkodowań za uszkodzony pojazd o podatek VAT. Opcja ta dotyczyłaby odszkodowań szacowanych metodą kosztorysową. Po przedstawieniu kosztorysu ubezpieczony otrzymywałby kwotę odszkodowania pomniejszoną o podatek VAT. Natomiast brakująca kwota byłaby wypłacana dopiero po przedstawieniu faktur VAT za dokonanie napraw, donosi Rzeczpospollita.

Ministerstwo Finansów poprosiło o opinię w tej sprawie KNF, Rzecznika Finansowego i PIU. Również resort chce poznać wstępne szacunki, jak to rozwiązanie wpłynie na wysokość składek OC ppm.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...