bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Odpowiedzialność za szkody w wynajętym mieszkaniu

Odpowiedzialność za szkody w wynajętym mieszkaniu

Dodano: 2016-06-02

Za szkody powstałe w wynajętym mieszkaniu, o ile nie zostanie ono ubezpieczone, może odpowiedzieć zarówno najemca jak i wynajmujący. Eksperci uważają, iż podstawą jest ubezpieczenie mienia właściciela i najemcy oraz ich odpowiedzialności cywilnej.

Niewielu najemców wie, iż istnieje możliwość ubezpieczenia wynajmowanej przez niech nieruchomości wraz ze znajdującym się tam majątkiem. Polisy tego rodzaju, skierowane do najemców, zwykle ochroną obejmują: stałe elementy nieruchomości, które zamontowali najemcy, np. glazurę, zabudowę kuchenną oraz ruchomości do nich należące takie jak meble, sprzęty czy ubrania.

– Nie mogą natomiast ubezpieczyć murów, gdyż to może zrobić tylko właściciel mieszkania. Warto także pomyśleć o ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym, które może się przydać nie tylko z racji najmowania mieszkania, ale w wielu innych niespodziewanych sytuacjach – mówi Anna Materny, dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych Gothaer TU S.A. 

Zakres takiego ubezpieczenia OC powinien obejmować odpowiedzialność za szkody wynikające z tytułu najmu. Ochrona taka zapewnia, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkody wyrządzone przez najemcę. Tego typu ubezpieczenie OC gwarantuje również rekompensatę ze strony ubezpieczyciela na wypadek szkód wyrządzonych na rzecz osób trzecich oraz szkód wyrządzonych przez zwierzęta.

Ubezpieczenie OC skierowane do właścicieli nieruchomości gwarantuje, iż koszty odszkodowania może ponieść ubezpieczyciel. Właściciel mieszkania ma obowiązek dbać o należyty stan nieruchomości i sprawne działanie instalacji i urządzeń związanych z budynkiem. W razie wystąpienia awarii – za szkody odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

Dodatkowo, zarówno właściciel jak i najemca ma możliwość skorzystania z usługi Assistance. Ubezpieczyciel pokrywa koszty napraw oraz organizuje pomoc m. in. hydraulika, ślusarza lub elektryka.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...