bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Odpowiedzialność cywilna członków zarządu a ubezpieczenie D&O

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu a ubezpieczenie D&O

Dodano: 2018-02-23

Ubezpieczenie D&O nazywane jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków zarządu. Jest to ubezpieczenie majątkowe stworzone dla osób, które sprawują funkcje kierownicze w spółkach kapitałowych.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...