bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Odmiennie w różnych dniach tygodnia – kiedy najczęściej dochodzi do szkód komunikacyjnych?

Odmiennie w różnych dniach tygodnia – kiedy najczęściej dochodzi do szkód komunikacyjnych?

Dodano: 2022-12-05
Publikator: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Z danych zaraportowanych do Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że od stycznia do września br. poszkodowani w kolizjach i wypadkach zgłosili do ubezpieczycieli ponad 1,3 mln szkód komunikacyjnych.

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2022 r. właściciele pojazdów i osoby poszkodowane zgłosili ubezpieczycielom ponad 1,30 mln szkód (w analogicznym okresie 2021 było to 1,34 mln), w tym ok. 719 tys. z OC ppm. oraz ok. 584 tys. z AC.

Do największej liczby szkód zgłaszanych z tytułu ubezpieczenia OC doszło w maju (ponad 80 tys.), z kolei sierpień i wrzesień były już dużo spokojniejsze pod tym względem (odpowiednio ok. 66 tys. i 68 tys. szkód z OC).

Z kolei najwięcej szkód – zarówno z OC, jak i AC – miało miejsce w poniedziałki (17,6 proc. szkód z OC i 19,3 proc. z AC). Do licznych zdarzeń dochodziło również w czwartki, a najbezpieczniejsze na drogach były weekendy, zwłaszcza niedziele.

Podkreślmy, że liczba aktywnych polis obejmujących obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.) oraz dobrowolne autocasco (AC) rośnie. Na koniec września 2022 r. w bazie prowadzonej przez UFG znalazło się ponad 27,5 mln aktywnych umów ubezpieczenia OC oraz ponad 6,9 mln umów ubezpieczenia AC.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...