bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Odmiennie w różnych dniach tygodnia – kiedy najczęściej dochodzi do szkód komunikacyjnych?

Odmiennie w różnych dniach tygodnia – kiedy najczęściej dochodzi do szkód komunikacyjnych?

Dodano: 2022-12-05
Publikator: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Z danych zaraportowanych do Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że od stycznia do września br. poszkodowani w kolizjach i wypadkach zgłosili do ubezpieczycieli ponad 1,3 mln szkód komunikacyjnych.

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2022 r. właściciele pojazdów i osoby poszkodowane zgłosili ubezpieczycielom ponad 1,30 mln szkód (w analogicznym okresie 2021 było to 1,34 mln), w tym ok. 719 tys. z OC ppm. oraz ok. 584 tys. z AC.

Do największej liczby szkód zgłaszanych z tytułu ubezpieczenia OC doszło w maju (ponad 80 tys.), z kolei sierpień i wrzesień były już dużo spokojniejsze pod tym względem (odpowiednio ok. 66 tys. i 68 tys. szkód z OC).

Z kolei najwięcej szkód – zarówno z OC, jak i AC – miało miejsce w poniedziałki (17,6 proc. szkód z OC i 19,3 proc. z AC). Do licznych zdarzeń dochodziło również w czwartki, a najbezpieczniejsze na drogach były weekendy, zwłaszcza niedziele.

Podkreślmy, że liczba aktywnych polis obejmujących obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.) oraz dobrowolne autocasco (AC) rośnie. Na koniec września 2022 r. w bazie prowadzonej przez UFG znalazło się ponad 27,5 mln aktywnych umów ubezpieczenia OC oraz ponad 6,9 mln umów ubezpieczenia AC.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...