bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Odbyło się ZWZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Odbyło się ZWZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Dodano: 2017-06-30

W dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Miało ono miejsce w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Jak przyjęto w porządku obrad, podczas ZWZ rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2016 r., w tym bilans dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat za rok 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w 2016 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016 roku.

Jak informuje TUW „TUW”, Walne Zgromadzenie dokonało zmian w składzie rady nadzorczej. Ponadto, podjęło również uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej za rok 2016 oraz uchwałę w sprawie wysokości kapitału zapasowego.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...