bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Odbyło się spotkanie przedstawicieli UKNF z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania zakładów ubezpieczeń i reasekuracji

Odbyło się spotkanie przedstawicieli UKNF z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania zakładów ubezpieczeń i reasekuracji

Dodano: 2017-12-15

6 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie kierownictwa UKNF z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm audytorskich, które przeprowadzały badanie sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń/reasekuracji za rok 2016. Ze strony Komisji uczestniczyli pracownicy Biura Komisji Nadzoru Audytowego. 

Podczas spotkania przedstawiciele UKNF zaprezentowali informacje w zakresie: 

  • BION zakładów ubezpieczeń/reasekuracji za rok 2016 – zmiana metodyki i najważniejsze zidentyfikowane ryzyka. 
  • Problemy identyfikowane w toku prowadzenia czynności kontrolnych w zakładach ubezpieczeń w 2017 r. 
  • Wnioski z analizy Sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej. 
  • Przegląd formuły standardowej SCR. 
  • Nowe zadania KNF wynikające z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

W trakcie spotkania przeprowadzono także dyskusję z biegłymi rewidentami nt. problemów oraz obszarów ryzyka zidentyfikowanych podczas badania sprawozdań finansowych i SFCR zakładów ubezpieczeń/reasekuracji za 2016 r. oraz tworzenia przeglądów oraz badań wstępnych sprawozdań finansowych za 2017 r. 

 

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...