bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
„Od papierowej do cyfrowej Polski” – Morawiecki przedstawia nowy program rządu

„Od papierowej do cyfrowej Polski” – Morawiecki przedstawia nowy program rządu

Dodano: 2016-06-20

Minister rozwoju Mateusz Morawiecki zapowiedział wdrożenie programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Korzyści płynące z  programu to m.in. wygoda dla obywateli, zwiększenie wpływów podatkowych oraz zmniejszenie szarej strefy.

Program przewiduje m.in. cyfryzację kluczowych usług publicznych, zwiększenie obrotu bezgotówkowego oraz wdrożenie inicjatywy tożsamości elektronicznej (eID). Cyfryzacja pomoże wzmocnić fundament realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jakim jest sprawne państwo – informuje PAP.

Minister Morawiecki podkreślił, że program przyniesie wymierne korzyści dla obywateli i przedsiębiorców: wygodę, szybsze i tańsze procesy załatwiania spraw, zwiększenie wpływów podatkowych, zmniejszenie szarej strefy oraz nowoczesny wizerunek. Cyfryzacja oznaczać ma m.in. łatwiejszy dostęp do informacji publicznych i wzmocnienie internetowego kanału komunikacji z administracją. Morawiecki zaznaczył także, że zwiększenie obrotu bezgotówkowego pozwoli na obniżenie kosztów transakcyjnych w gospodarce.

Program ma poprawić funkcjonowanie i zwiększyć wykorzystanie istniejącej infrastruktury publicznej, która może umożliwić państwu lepsze i bardziej efektywne wypełnianie swoich funkcji, a także pozwolić na zapewnienie warunków dla rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej oraz cyfrowej i bezgotówkowej gospodarki. 

Minister rozwoju powiedział, że elementy cyfrowe mają podstawowe znaczenie dla filarów rozwoju gospodarczego, w tym m.in. reindustrializacji, rozwoju innowacyjnych firm, pozyskiwania kapitału, ekspansji za granicą oraz rozwoju społecznego i regionalnego. 

W konferencji promującej program  „Od papierowej do cyfrowej Polski”  uczestniczyli oprócz Morawieckiego także minister cyfryzacji Anna Streżyńska oraz minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...