bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Ochrona konsumentów – wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Apelacyjnego

Ochrona konsumentów – wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Apelacyjnego

Dodano: 2016-09-07
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamieścił na swojej stronie internetowej omówienie czterech wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Apelacyjnego. Opisywane wyroki dotyczą decyzji z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów wydanych przez Prezesa UOKiK. W dwóch sprawach sądy w całości utrzymały rozstrzygnięcia Urzędu, w pozostałych dwóch zostały one częściowo zmienione.

Euro Net – sygn. akt VI Aca 800/15

We wrześniu 2013 roku UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził, że Euro Net wprowadzał w błąd klientów sklepu internetowego RTV EURO AGD (www.euro.com.pl). Według reklam, klient nie płacił za dostawę, jeśli zdecydował się na zakup do najbliższego piątku. Jednak oferta nie była ograniczona czasowo i w tej samej postaci zaczynała się w każdy poniedziałek. Prezes UOKiK nałożył na spółkę karę ponad pół miliona złotych. Sąd pierwszej instancji podzielił ustalenia i wnioski dotyczące praktyki. W lipcu 2016 roku Sąd Apelacyjny utrzymał decyzję UOKiK, ale obniżył wysokość kary finansowej do ponad 250 tys. zł. W ustnym uzasadnieniu zwrócono uwagę, że Urząd nie do końca brał pod uwagę fakt, że przewinienia spółki obejmowały jedyne sprzedaż przez sklep internetowy. Obniżenie kary nastąpiło także z uwagi na zaniechanie przez przedsiębiorcę zarzuconej praktyki.

CT Creative Team – sygn. akt XVII AmA 10/15

W grudniu 2014 roku Prezes UOKiK wydał decyzję stwierdzając, że CT Creative Team narusza zbiorowe interesy konsumentów. Operator gier na telefon komórkowy nie informował użytkowników w należyty sposób o kosztach związanych z korzystaniem z dodatkowych usług o podwyższonej opłacie. Na przedsiębiorcę nałożono karę w wysokości ponad 31 tys. zł. W lipcu Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki i utrzymał decyzję w mocy. W ustnym uzasadnieniu stwierdził, że użytkownicy nie byli każdorazowo informowani o tym, że korzystając z dodatkowych opcji w grze, wysyłają SMS-y o podwyższonej opłacie. 

Rainbow Tours – akt VI ACa 660/15

W grudniu 2013 roku UOKiK wydał decyzję w stosunku do Rainbow Tours za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Praktyka polegała na tym, że od 1 października 2012 r. do dnia 22 marca 2013 r. przedsiębiorca pomijał istotne informacje dla klientów podczas podpisywania umowy na wyjazd do Tajlandii. W katalogach oraz na stronie internetowej widniała informacja o bezpłatnym rejsie na wyspę Bon, choć w rzeczywistości usługa była odpłatna. Na spółkę nałożono karę w wysokości ponad 88 tys. zł. Przedsiębiorca nie zgodził się z decyzją urzędu. W marcu 2015 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję Prezesa UOKiK. Innego zdania był Sąd Apelacyjny, który w lipcu 2016 r. uznał, że działania Rainbow Tours wprowadzały konsumentów w błąd i stanowiły nieuczciwą praktykę rynkową. Zdecydował jednak o obniżeniu kary finansowej o połowę ze względu na krótki czas trwania praktyki oraz niewielką liczbę zawartych umów.

Indywidualne Biznesowe Doradztwo Finansowe – sygn. akt VI ACa 824/15

Kolejna sprawa dotyczy decyzji z sierpnia 2013 roku. Urząd uznał, że reklama spółki Indywidualne Biznesowe Doradztwo Finansowe wprowadzała konsumentów w błąd poprzez sugerowanie, że złoto jest powszechnie honorowanym środkiem płatniczym. Na przedsiębiorcę została nałożona kara finansowa ponad 13 tys. zł kary. W marcu 2015 roku SOKiK oddalił odwołanie. Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego, który w sierpniu 2016 roku oddalił apelację przedsiębiorcy. W ustnym uzasadnieniu SA stwierdził, że nie można budować wyobrażenia wśród konsumentów, że złoto pełni funkcję pieniądza i jest bezpieczną inwestycją.

Baza wyroków

Od listopada 2015 roku na stronie UOKIK działa baza wyroków sądowych. Zamieszczane są w niej informacje dotyczące wszystkich rozstrzygnięć w sprawach decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz w sprawach o uznanie klauzul za niedozwolone (w których powodem był Prezes UOKiK). Baza dostępna jest w zakładce „Wyroki” na stronie internetowej UOKiK: http://decyzje.uokik.gov.pl/bp/wyroki.nsf.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...