bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
IDD
Ocena stosowania analizy potrzeb i wymagań klientów

Ocena stosowania analizy potrzeb i wymagań klientów

Dodano: 2022-01-21

W opublikowanym 6 stycznia 2022 r. raporcie podsumowującym stosowanie dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (dalej: dyrektywa IDD), o którym pisaliśmy w artykule: EIOPA przygotowała raport w sprawie stosowania dyrektywy IDD, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (dalej: EIOPA) odniósł się do oceny stosowania analizy potrzeb i wymagań klientów. Ocena ta opracowana została przez EIOPA w oparciu o dane otrzymane od stowarzyszeń branżowych i konsumenckich, a także właściwych organów krajowych.

Z raportu wynika, iż co do zasady analiza potrzeb i wymagań działa dobrze, jednak wciąż konieczne są pewne działania doprecyzowujące przepisy w wyżej wymienionym zakresie. Kilka stowarzyszeń branżowych zwróciło na przykład uwagę na konieczność rozważenia wprowadzenia pewnych zmian w zakresie obszerności analizy w przypadku niektórych umów ubezpieczenia. Stowarzyszenia te wskazały, iż w ich ocenie stosownym byłoby ich uproszczenie w przypadku zawierania ubezpieczeń obowiązkowych i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, a także wobec produktów standardowych (przez które należy rozumieć produkty najmniej ryzykowne).

Stowarzyszenia konsumenckie podkreśliły natomiast, że przeprowadzanie analizy potrzeb i wymagań jest bardzo istotne, szczególnie mając na uwadze stwierdzone przypadki misselingu w przeszłości. Jedno ze stowarzyszeń konsumenckich przytoczyło nawet przypadek, w którym krajowe wdrożenie dyrektywy IDD podobno znacznie ograniczyło przeprowadzanie analizy wymagań i potrzeb na skutek pozwolenia klientom na zwalnianie zakładów ubezpieczeń (jak również pośredników ubezpieczeniowych) z obowiązku przeprowadzania analizy oraz jej dokumentowania.

Odnośnie stanowiska właściwych krajowych organów, to w swojej odpowiedzi wskazały one, że słusznym byłoby opracowanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących prawidłowej interpretacji przepisów dotyczących oceny potrzeb i wymagań, nie tylko aby osiągnąć spójność w zakresie nadzoru i skutecznego jego sprawowania, ale przede wszystkim, aby zapewnić przejrzystość przepisów dystrybutorom ubezpieczeń, którzy stosują je na co dzień w praktyce.

W tym miejscu warto wskazać, że zarówno stowarzyszenia branżowe, jak i właściwe krajowe organy wskazały na potrzebę dokładnego doprecyzowania sposobu, w jaki powinno się przeprowadzać analizę potrzeb i wymagań w przypadku sprzedaży internetowej. Z odpowiedzi udzielonych przez właściwe krajowe organy wynika, że analiza potrzeb przeprowadzana w przypadkach sprzedaży internetowej często nie spełnia wszystkich wymogów. Zidentyfikowanymi naruszeniami w przypadku takiej formy sprzedaży są na przykład praktyki polegające na tym, aby na końcu procesu sprzedaży konsumenci byli niejako „przymuszani” do zaznaczania pola potwierdzającego, że wybrana umowa jest zgodna z ich potrzebami i wymogami, co do zasady sprowadza się do przenoszenie odpowiedzialność za przeprowadzenie oceny potrzeb i wymagań z dystrybutora na klienta.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią publikacji, która znajduje się na stronie internetowej EIOPA https://www.eiopa.europa.eu/document-library/report/report-application-of-insurance-distribution-directive_en

Powyższy temat będziemy szerzej omawiać podczas szkolenia: „Dystrybucja ubezpieczeń po ponad 3 latach doświadczeń – niegroźne przepisy czy twarde wymagania?”. Zachęcamy do udziału.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...