bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
IDD
Ocena poziomu profesjonalizmu i kompetencji dystrybutorów ubezpieczeń

Ocena poziomu profesjonalizmu i kompetencji dystrybutorów ubezpieczeń

Dodano: 2022-01-25

W opublikowanym 6 stycznia 2022 r. raporcie podsumowującym stosowanie Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (dalej: IDD), o którym pisaliśmy w artykule: EIOPA przygotowała raport w sprawie stosowania dyrektywy IDD, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (dalej: EIOPA) odniósł się do oceny poziomu profesjonalizmu i kompetencji dystrybutorów ubezpieczeń.

Zgodnie z motywem 28 IDD, Dyrektywa ma na celu „zagwarantowanie wysokiego poziomu profesjonalizmu i kompetencji wśród dystrybutorów ubezpieczeń„. Fachowa wiedza dystrybutorów ubezpieczeń powinna zatem odpowiadać stopniowi złożoności zakresu ich działalności. Aby zapewnić powyższe, przepisy IDD nałożyły na dystrybutorów ubezpieczeń obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego w wymiarze co najmniej 15 godzin rocznie. Obowiązek ten powinien być spełniany z uwzględnieniem m.in. charakteru oferowanych produktów, rodzaju danego dystrybutora, czy pełnionej przez niego funkcji. W raporcie EIOPA zwróciła również uwagę na wymóg proporcjonalności, wskazując, że 15 godzin ustawicznego szkolenia zawodowego nie powinno być zawsze traktowane jako uniwersalny minimalny wymóg rocznego szkolenia. Co do zasady bowiem, roczna liczba godzin powinna być raczej uzależniona od czynników takich jak np. złożoność czy skomplikowanie produktów, które pośrednik ubezpieczeniowy dystrybuuje.

Ponadto, jak wskazała EIOPA, przypadki braku odbycia szkoleń wśród dystrybutorów ubezpieczeń stanowią przedmiot rozważań, w szczególności w odniesieniu do niektórych ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (dalej: IBIPs), które ze względu na swoją charakterystykę mogą być często trudne do zrozumienia dla przeciętnych klientów. Jak wskazuje EIOPA, a także wyniki przeprowadzonych czynności nadzorczych w ramach „mystery shopping„, w przypadku IBIPs zdarza się, że dystrybutorzy nie są odpowiednio przeszkoleni, aby udzielać porad dotyczących bardziej złożonych produktów inwestycyjnych. Zdarza się również, że nie dopasowują oni odpowiednio parametrów produktu do potrzeb i cech klientów, co może wskazywać albo na konflikt interesów, albo na ich ograniczone zrozumienie produktów.

EIOPA podkreśla, że w przyszłości coraz ważniejsza będzie fachowa wiedza i kompetencje dystrybutorów ubezpieczeń, w szczególności w odniesieniu do innowacji produktowych i rosnącego rynku zrównoważonych produktów finansowych, stąd przykłada ona szczególną wagę do kwestii związanej z zagwarantowaniem wysokiego poziomu profesjonalizmu wśród dystrybutorów ubezpieczeń.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią publikacji, która znajduje się na stronie internetowej EIOPA https://www.eiopa.europa.eu/document-library/report/report-application-of-insurance-distribution-directive_e

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...