bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu rozporządzenia MF ws. formy oraz sposobu sporządzenia przez ZU danych i informacji

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu rozporządzenia MF ws. formy oraz sposobu sporządzenia przez ZU danych i informacji

Dodano: 2020-06-08
Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 5 czerwca 2020 r., poz. 1003

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru

W załączniku do obwieszczenia ogłasza się jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru (Dz. U. poz. 236), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru (Dz. U. poz. 1306).

Pliki do pobrania

d2020000100301.pdf

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...