bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Obwieszczenie Marszałka ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Obwieszczenie Marszałka ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Dodano: 2018-03-19
Publikator: Dziennik Ustaw

W załączeniu do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 5 marca 2018 r.

Ustawa normuje sądowe postępowanie cywilne w sprawach, w których są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na tej samej podstawie faktycznej. Ustawa reguluje, że w postępowaniu grupowym jest wyłączone dochodzenie roszczeń o ochronę dóbr osobistych, z wyjątkiem roszczeń wynikających z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, w tym roszczeń przysługujących najbliższym członkom rodziny poszkodowanego, zmarłego wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Ponadto, wszczęcie postępowania grupowego nie wyłącza możliwości dochodzenia swych roszczeń przez osoby, które nie przystąpiły do grupy lub z niej wystąpiły.

Dziennik Ustaw z dnia 19 marca 2018 r.; poz. 573

Tekst Obwieszczenia jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

obwieszczenie_ws.tekstu_ustawy_o_dochodzeniu_roszczen_w_postepowaniu_grupowym.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...