bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Obroty handlowe o wartości prawie 650 mld zł objęte ochroną

Obroty handlowe o wartości prawie 650 mld zł objęte ochroną

Dodano: 2022-03-30
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Z danych przedstawionych przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika, że w 2021 r. polscy ubezpieczyciele objęli ochroną 645,2 mld zł należności handlowych.

Suma ubezpieczonych w zeszłym roku obrotów handlowych odpowiada 25 proc. PKB Polski.

Dobra sytuacja występująca na rynku płatniczym wpłynęła na znaczący spadek wartości wypłacanych odszkodowań. W 2021 r. wyniosły one bowiem 147 mln zł, a zatem aż o 60 proc. mniej niż w 2020 r. Na tę sytuację miały wpływ przede wszystkim sprzyjające warunki makroekonomiczne.

W ubiegłym roku polskie firmy ubezpieczeniowe, dzięki ubezpieczeniom, zebrały należności w kwocie 911,5 mln zł składki. W porównaniu do 2020 r. jest to wzrost aż o 20 proc. Ma to związek zwłaszcza z rosnącymi cenami surowców i półproduktów.

Sytuacja na rynku ubezpieczeń płatności w br. uległa pogorszeniu. Ubezpieczyciele bowiem już teraz odnotowują wyższą liczbę upadłości oraz postępowań restrukturyzacyjnych.

W budowaniu stabilności finansowej przedsiębiorstw fundamentalną rolę odgrywają ubezpieczenia należności. Bez wsparcia zakładów ubezpieczeń w 2021 r. – zwłaszcza odnośnie eksportu – dynamikę rozwoju gospodarczego byłoby trudno osiągnąć.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...