bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Podatki
Obowiązkowy VAT przy zakupie ubezpieczenia dla innych podmiotów

Obowiązkowy VAT przy zakupie ubezpieczenia dla innych podmiotów

Dodano: 2023-12-21

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 6 grudnia 2023 r. (sygn. akt I SA/Gd 863/23) orzekł, że nabycie usług ubezpieczenia we własnym imieniu, ale na rachunek spółek zależnych, to czynność opodatkowana VAT. Oznacza to, że podatnik nie świadczy usługi, lecz bierze udział w jej świadczeniu. Sprawa dotyczyła spółki dominującej w grupie, która zawierała umowy ubezpieczenia dla siebie oraz innych podmiotów zależnych. Było to spowodowane względami finansowymi – oferta była korzystniejsza niż w przypadku oddzielnego zawierania umowy przez każdy podmiot. Umowy zawierały postanowienia dotyczące ubezpieczenia OC oraz D&O. Ubezpieczenie to chroni przed odpowiedzialnością za szkody spowodowane przez niewłaściwe decyzje władz spółki oraz chroni osoby na stanowiskach kierowniczych w razie wyrządzenia szkód poprzez niewłaściwe decyzje. Za płacenie składek odpowiadała spółka będąca stroną umowy, a podmioty zależne zwracały jej odpowiednie koszty z uwzględnieniem specyfikacji ich działalności. Według spółki, kwoty, które przekazywały jej podmioty zależne nie stanowiły dla niej wynagrodzenia za czynnością objętą podatkiem VAT. Nie musi ona zatem uwzględniać w swoich rozliczeniach VAT ani przy kalkulowaniu proporcji sprzedaży. Spółka podnosiła, że podmioty te są konsumentami umowy ubezpieczenia. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się jednak z taką argumentacją. Zaznaczył, że czynności podejmowane przez spółkę podlegają VAT, ale są jednocześnie zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT. Oznacza to, że spółka musi uwzględnić ten obrót w proporcji sprzedaży, zatem przy ustalaniu ile podatku naliczonego może odliczyć. Ze stanowiskiem Dyrektora KIS zgodził się WSA w Gdańsku. Sąd zaznaczył, że podział wyliczonej przez ubezpieczyciela całkowitej składki zaproponowała sama spółka i podlegał on jedynie wewnętrznym ustaleniom z podmiotami zależnymi. Oznacza to, że działalnie spółki trzeba uznać za działanie za odpłatne świadczenie usług na rzecz podmiotów zależnych, które podlega VAT. W wyroku podkreślono, że w sytuacji tej podatnik, działał we własnym imieniu i zawarł umowę, za pośrednictwem której zobowiązał się do zrealizowania świadczenia. W praktyce jednak świadczenie to realizowane było przez inny podmiot. Celem nie jest więc faktyczne wykonanie usługi przez podatnika, ale doprowadzenie do jej świadczenia przez innego wykonawcę. W takim przypadku podatnik jedynie bierze udział w świadczeniu usług, a nie świadczy te usługi. Wyrok jest nieprawomocny.

Artykuły powiązane

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – część 1

Zachęcamy do pobrania najnowszego materiału w naszej bibliotece - pierwszej części komentarza do Rekomendacji U aut...

Ubezpieczenia w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował biuletyn, w którym zamieszczono analizę ry...