bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
IDD
OBOWIĄZKI GIGANTÓW CYFROWYCH W ŚWIETLE DSA, cz. II

OBOWIĄZKI GIGANTÓW CYFROWYCH W ŚWIETLE DSA, cz. II

Dodano: 2022-08-26
Publikator: chmuraprawna.pl

Niedawno przyjęty Akt o usługach cyfrowych (DSA) wyszczególnia kategorię Bardzo Dużych Platform Internetowych, które różnią się od zwykłych platform zasięgiem – mają one średnio ponad 45 milionów użytkowników miesięcznie w UE. Wywierają przez to znaczny wpływ na bezpieczeństwo i handel w Internecie oraz kształtowanie opinii publicznej.

Oprócz wymienionych w poprzednim artykule obowiązków przeprowadzania analiz ryzyka, podejmowania działań mających na celu jego zmniejszenie oraz poddawania się zewnętrznym audytom, a także szeregu obowiązków przewiedzianych dla innych dostawców usług cyfrowych, DSA nakłada na bardzo duże platformy internetowe dodatkowe, szczególne obowiązki.

Systemy rekomendacji i przejrzystość reklam internetowych

Dużym zagrożeniem dla nowoczesnych społeczeństw informacyjnych jest zamknięcie internautów w „bańkach informacyjnych” związanych z ich zainteresowaniami i światopoglądem. Serwisy internetowe wzmacniają ten proces przez sposób, wg którego szeregują i prezentują treści (system rekomendacji). Dlatego DSA przewiduje obowiązek informowania użytkowników w warunkach korzystania z usług o kryteriach, wg których ustalana jest kolejność treści w serwisie. Co więcej, użytkownicy powinni nie tylko wiedzieć, dlaczego widzą określone treści, ale także móc modyfikować parametry, wg których są im one prezentowane. Co najmniej jedna z opcji dostępnych do wyboru powinna nie być oparta na profilowaniu – tzn. nie powinna używać algorytmów opartych o zebrane dane osobowe użytkownika. Poza tym bardzo duże platformy internetowe będą zobowiązane prowadzić repozytoria reklam wyświetlanych na swoich serwisach przez okres roku od ostatniego wyświetlania reklamy. Znajdą się tam informacje o reklamodawcy, grupie docelowej, treści, zasięgu, czasie wyświetlania reklamy. Repozytoria powinny być publicznie dostępne przy wykorzystaniu interfejsu serwisu.

Udostępnianie danych

Cyfrowi giganci dysponują znacznie większą ilością informacji na temat swojej działalności i jej skutków, niż organy i użytkownicy. W związku z tym Rozporządzenie przewiduje przyznanie Komisji i Koordynatorom ds. Usług Cyfrowych uprawnienia do żądania od bardzo dużych platform – dla siebie lub dla zweryfikowanych badaczy – informacji potrzebnych do oceny zgodności działania platform DSA. Dane te mogą dotyczyć stosowanych systemów rekomendacji, reklamowych, moderowania treści, wewnętrznych systemów rozpoznawania skarg, a także generalnie służyć analizie ryzyka wystąpień określonych skutków społeczno-gospodarczych. Jeśli udostępnienie danych będzie niemożliwe lub niebezpieczne dla usług i danych na platformie, będzie ona mogła wnioskować o zmianę zakresu żądanych danych. Wreszcie bardzo duże platformy internetowe będą zobowiązane wyznaczyć co najmniej jednego pracownika ds. zgodności z prawem, monitorującego zgodność działań serwisu z DSA.

 

Materiał partnera beinsured.pl:

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...