bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
IDD
OBOWIĄZKI GIGANTÓW CYFROWYCH W ŚWIETLE DSA, cz. I

OBOWIĄZKI GIGANTÓW CYFROWYCH W ŚWIETLE DSA, cz. I

Dodano: 2022-08-22
Publikator: chmuraprawna.pl

Niedawno przyjęty Akt o usługach cyfrowych (DSA) wyszczególnia kategorię Bardzo Dużych Platform Internetowych, które różnią się od zwykłych platform zasięgiem – mają one średnio ponad 45 milionów użytkowników miesięcznie w UE. Wywierają przez to znaczny wpływ na bezpieczeństwo i handel w Internecie oraz kształtowanie opinii publicznej. W związku z tym Rozporządzenie nakłada na te podmioty szereg obowiązków.

Koordynator ds. usług cyfrowych w danym kraju regularnie weryfikuje liczbę użytkowników platform internetowych w obszarze jego właściwości. Ustalenie, że dany podmiot jest „Bardzo Dużą Platformą”, wiąże się z wpisaniem przez Komisję do publicznego wykazu takich platform i podleganiem specyficznym obowiązkom. Taki status z pewnością zostanie przypisany gigantom cyfrowym pokroju Meta (Facebooka), Twittera czy Booking.com.

Analiza ryzyka

Przede wszystkim, jak wskazuje ustawodawca, mimo ogromnego wpływu na rzeczywistość, platformy skupiają się głównie na zysku, przez co nie rozpoznają i nie analizują ryzyka wystąpienia negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych, które mogą powodować swoją działalnością. Dlatego, oprócz obowiązków przewidzianych dla wszystkich innych dostawców usług cyfrowych, DSA nakłada na bardzo duże platformy obowiązek corocznej analizy ryzyka. Chodzi tu m.in. o rozpowszechnianie nielegalnych treści przez użytkowników (np. mowa nienawiści, sprzedaż nielegalnych produktów), naruszanie praw podstawowych obywateli państw UE (np. przez działalność na platformie skutkującą ograniczeniem konkurencji) czy wykorzystywania platform do celowej manipulacji (np. używanie botów do rozpowszechniania fake newsów w celach politycznych).

Zmniejszanie ryzyka i audyty zewnętrzne

Platformy nie tylko powinny analizować ryzyka związane ze swoją działalnością, ale również aktywnie walczyć z negatywnymi skutkami tej działalności. Przede wszystkim powinny tak dostosować swoje systemy moderowania i rekomendacji treści, aby szkodliwe informacje nie były rozpowszechniane. Poza tym DSA wymienia środki w postaci pozbawienia wpływów z reklam w przypadku takich treści oraz – dla równowagi – poprawienie wyświetlania wiarygodnych źródeł informacji. Podjęte środki muszą być także proporcjonalne – nie powinny skutkować niepotrzebnymi ograniczeniami w korzystaniu z usług. Wreszcie DSA zachęca do samodzielnego lub wspólnego z innymi platformami opracowania kodeksów postępowania w celu wdrażania najskuteczniejszych rozwiązań. Ponadto bardzo duże platformy powinny regularnie poddawać swoje funkcjonowanie w UE zewnętrznym audytom przeprowadzanym przez niezależne podmioty eksperckie. Przedmiotem kontroli ma być m.in. weryfikacja czy platformy wypełniają obowiązki, które nakładania na nie DSA. W razie negatywnych wyników audytu, kontrolę wszcząć może Koordynator ds. usług cyfrowych.

 

Materiał Partnera beinsured.pl:

 

 

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...