bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
NSA: Rzeczoznawca przy szacowaniu wartości działki musi sprawdzić przeznaczenie terenu

NSA: Rzeczoznawca przy szacowaniu wartości działki musi sprawdzić przeznaczenie terenu

Dodano: 2016-05-05
Publikator: Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 29 kwietnia 2016 r. orzekł, że rzeczoznawca, wyceniając dla potrzeb odszkodowania zawłaszczoną nieruchomość, nie musi brać pod uwagę transakcji dotyczących działek drogowych.

Rozpatrywana sprawa dotyczyła nieruchomości przynależącej do gminy Zabłudów na mocy decyzji o jej podziale wydanej w 1995 r. na podstawie art. 10 ust. 1, 3 i 5 ówczesnej ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości. Natomiast ustalenie odszkodowania za działkę miało nastąpić na podstawie odrębnej decyzji.

Jednak nie została wydana żadna decyzja w sprawie wysokości odszkodowania. W 2006 r. część gminy Zabłudów, na której znajdowała się zawłaszczona posesja, została przyłączona do miasta Białystok. W styczniu 2010 r. spadkobiercy dawnych właścicieli rozpatrywanej nieruchomości wystąpili do prezydenta Białegostoku o wypłatę odszkodowania tytułem zawłaszczenia. Prezydent ustalił kwotę odszkodowania w wysokości 116 tys. zł oraz zobowiązał gminę Zabłudów do uregulowania płatności. Władze gminy nie zgodziły się z tą decyzją, wnosząc skargę do sądu.

Ten uznał, że gmina musi zapłacić wysokość odszkodowania określoną przez rzeczoznawcę na podstawie informacji o przeznaczeniu obszaru, na którym jest położona szacowana działka. Sporna posesja znajdowała się na terenie wyznaczonym pod budownictwo jednorodzinne. W związku, z czym gminna powinna była przy wycenie wartości uwzględnić te informację i w konsekwencji uznać wyższą kwotę odszkodowania.

Artykuły powiązane

I kwartał 2023 r.: mniej szkód, wyższe odszkodowania

W dniu 24 maja 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji UFG d...

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

    Zadaj Pytanie