bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
NSA: odszkodowanie należy się wszystkim podróżującym członkom rodziny

NSA: odszkodowanie należy się wszystkim podróżującym członkom rodziny

Dodano: 2016-06-09
Publikator: Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 czerwca 2016 r. (I OSK 2184/14) orzekł, że odszkodowanie należy się każdemu członkowi rodziny z tytułu braku miejsca w samolocie dla jednego z nich.

Rozpatrywana sprawa dotyczyła roszczeń członków rodziny z powodu niezapewnienia im wystarczającej liczby miejsc w samolocie. W sierpniu 2011 r. czteroosobowa rodzina podróżowała z Krakowa do Chicago. Na lotnisku okazało się, że przewoźnik, spółka PLL LOT SA, pomylił się i sprzedał większą liczbę biletów niż było miejsc na pokładzie samolotu. W związku z powyższym dla jednej osoby zabrakło miejsca. Pracownik lotniska zaproponował, aby wybrana osoba poleciała do Chicago późniejszym lotem. Rodzina nie zgodziła się i postanowiła, że cała wybierze się kolejnym kursem. W związku z powyższym poszkodowani musieli zrezygnować z lotu i dotarli do Chicago 10 godzin później niż planowali.   

W ramach rekompensaty przewoźnik zapewnił poszkodowanym vouchery na posiłek i wypłacił 600 euro odszkodowania osobie, dla której zabrakło miejsca na pokładzie. Odszkodowanie zostało wypłacone na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy pasażerom w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotu.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...