bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
NSA oddalił skargi kasacyjne na decyzję KNF

NSA oddalił skargi kasacyjne na decyzję KNF

Dodano: 2022-08-11
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargi kasacyjne w sprawach nałożonych przez KNF kar pieniężnych na członków zarządu spółki publicznej.

Na mocy decyzji z 26 maja 2017 r. KNF nałożyła kary pieniężne w wysokości po 80 tys. zł na czterech członków zarządu spółki publicznej. Dotyczyły one rażącego naruszenia obowiązków informacyjnych. W okresie pełnienia funkcji członów zarządu spółka publiczna opublikowała skonsolidowany raport okresowy za rok 2011 i raport okresowy za rok 2011. Nie sporządzono ich jednak zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Doprowadziło to do konieczności przeprowadzenia w kolejnych okresach sprawozdawczych korekty bilansu otwarcia, co w konsekwencji znacznie zmniejszyło wynik finansowy netto za 2011 r. 

26 lipca 2022 r. NSA oddalił wszystkie skargi kasacyjne członków zarządu spółki publicznej, a zatem decyzja z 26 maja 2017 r. stała się już prawomocna. 

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...