bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
NSA oddalił skargi kasacyjne na decyzję KNF

NSA oddalił skargi kasacyjne na decyzję KNF

Dodano: 2022-08-11
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargi kasacyjne w sprawach nałożonych przez KNF kar pieniężnych na członków zarządu spółki publicznej.

Na mocy decyzji z 26 maja 2017 r. KNF nałożyła kary pieniężne w wysokości po 80 tys. zł na czterech członków zarządu spółki publicznej. Dotyczyły one rażącego naruszenia obowiązków informacyjnych. W okresie pełnienia funkcji członów zarządu spółka publiczna opublikowała skonsolidowany raport okresowy za rok 2011 i raport okresowy za rok 2011. Nie sporządzono ich jednak zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Doprowadziło to do konieczności przeprowadzenia w kolejnych okresach sprawozdawczych korekty bilansu otwarcia, co w konsekwencji znacznie zmniejszyło wynik finansowy netto za 2011 r. 

26 lipca 2022 r. NSA oddalił wszystkie skargi kasacyjne członków zarządu spółki publicznej, a zatem decyzja z 26 maja 2017 r. stała się już prawomocna. 

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...