bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
NSA oddalił skargi kasacyjne na decyzję KNF

NSA oddalił skargi kasacyjne na decyzję KNF

Dodano: 2022-08-11
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargi kasacyjne w sprawach nałożonych przez KNF kar pieniężnych na członków zarządu spółki publicznej.

Na mocy decyzji z 26 maja 2017 r. KNF nałożyła kary pieniężne w wysokości po 80 tys. zł na czterech członków zarządu spółki publicznej. Dotyczyły one rażącego naruszenia obowiązków informacyjnych. W okresie pełnienia funkcji członów zarządu spółka publiczna opublikowała skonsolidowany raport okresowy za rok 2011 i raport okresowy za rok 2011. Nie sporządzono ich jednak zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Doprowadziło to do konieczności przeprowadzenia w kolejnych okresach sprawozdawczych korekty bilansu otwarcia, co w konsekwencji znacznie zmniejszyło wynik finansowy netto za 2011 r. 

26 lipca 2022 r. NSA oddalił wszystkie skargi kasacyjne członków zarządu spółki publicznej, a zatem decyzja z 26 maja 2017 r. stała się już prawomocna. 

Artykuły powiązane

I kwartał 2023 r.: mniej szkód, wyższe odszkodowania

W dniu 24 maja 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji UFG d...

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

    Zadaj Pytanie