bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
NSA oddalił skargę PZU na decyzję KNF dot. sankcji za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem prawa

NSA oddalił skargę PZU na decyzję KNF dot. sankcji za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem prawa

Dodano: 2018-04-16
Publikator: Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II GSK 3767/17) oddalił skargę PZU SA dot. decyzji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, nakładającej na spółkę karę pieniężną.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...