bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Nowy Zarząd KPF

Nowy Zarząd KPF

Dodano: 2016-08-17

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce poinformowała, iż w dniu 9 sierpnia 2016 r. Rada Nadzorcza tej organizacji dokonała wyboru pierwszego składu Zarządu. Kadencja trwać będzie dwa lata – do 2018 r.

Na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został Andrzej Roter, który od 2004 r. pełnił funkcję Dyrektora Generalnego KPF. Wiceprezesem Zarządu organizacji został Marcin Czugan, radca prawny, pełniący przez ostatnie dwa lata funkcję Dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego.

– Komitet miał szansę i przyjemność wyboru świetnego Zarządu dla KPF. Zarządu, z którym współpracując członkowie Komitetu mogą śmiało myśleć o wyzwaniach, jakie stoją przed branżą finansową w Polsce i roli, jaką w nich spełni KPF – powiedział Artur Nowak–Gocławski, Przewodniczący Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, uzasadniając wybór składu Zarządu.

Andrzej Roter jest współautorem m.in. Zasad Dobrych Praktyk rynku finansowego w Polsce – projektu zainicjowanego przez KNF. Doświadczenie finansowe zyskał w pracy dla Kredyt Banku SA, BRE Banku SA oraz BEST SA.

– Jestem dumny z faktu, iż wspólny merytoryczny mianownik w odniesieniu do usług kredytowych w KPF znalazły takie sektory jak: bankowy, instytucji pożyczkowych, pośrednictwa i doradztwa finansowego, zarządzania wierzytelnościami i informacją służącą ocenie zdolności oraz wiarygodności kredytowej, sektor ubezpieczeniowy, doradztwa strategicznego, a także odwróconej hipoteki. Cieszę się, że pełniąc funkcję Prezesa Zarządu będę mógł kontynuować pracę na rzecz rozwoju rynku finansowego, jaką dla KPF rozpocząłem ponad 12 lat temu – powiedział Andrzej Roter.

Z punktu widzenia mec. Marcina Czugana najistotniejszym kierunkiem działania KPF jest uczestnictwo w procesie legislacyjnym, zarówno na poziomie polskim jak i europejskim.

– KPF pragnie utrzymać status organizacji eksperckiej, która dostarcza merytorycznej wiedzy i właściwie ocenia wpływ nowych regulacji na praktykę biznesową w obszarze rynku finansowego. Fakt, że jesteśmy również obecni w Brukseli podczas dyskusji nad kształtem europejskich aktów prawnych, pozwala nam pozyskać szczegółową wiedzę, którą dzielimy się następnie z projektodawcami podczas implementacji prawa unijnego do naszego porządku prawnego, dbając o interesy polskiego rynku finansowego – powiedział Marcin Czugan.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...