bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Nowy produkt w ofercie Generali

Nowy produkt w ofercie Generali

Dodano: 2022-01-25
Publikator: informacja prasowa

„Generali, z myślą o całym Twoim życiu” to nowe ubezpieczenie na życie w ofercie Generali Polska. Produkt ma dostosowywać się do klientów na różnych etapach życia.

Ubezpieczenie na życie „Generali, z myślą o Twoim życiu” jest bezterminowe. Ubezpieczający płaci składki do ukończenia 85 roku życia, później jest ono bezskładkowe. Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o umowy dodatkowe, np. zapewniające wsparcie w przypadku nieszczęśliwego wypadku czy zabezpieczające na wypadek poważnych zachorowań.

Ubezpieczenie posiada także konto inwestycyjne, konto IKE oraz IKZE. Zdarzenia spowodowane epidemią nie są wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Polisę zawrzeć można u agentów wyłącznych Generali Polska, także zdalnie.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...