bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Dodano: 2020-07-06
Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 2 lipca 2020 r. poz. 1180

W dniu 2 lipca 2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która wprowadza nowe zasady nadzoru nad zagranicznymi ubezpieczycielami, między innymi mechanizm pozwalający organowi nadzoru na nakładanie na zagraniczne zakłady ubezpieczeń określonych kar w przypadku niewypłacenia odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC w ustawowym terminie lub niedopełnienia obowiązku informacyjnego względem uprawnionych do odszkodowania.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 17 lipca 2020 r.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...