bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Nowelizacja Prawa bankowego – rozszerzenia kompetencji KNF

Nowelizacja Prawa bankowego – rozszerzenia kompetencji KNF

Dodano: 2016-06-27

W dniu 27 czerwca 2016 r. rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa bankowego przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Wśród zmian ma się pojawić rozszerzenie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego wobec banków i SKOK-ów.

Twórcy nowelizacji postawili sobie za cel usprawnienie procesu nadzoru nad rynkiem finansowym oraz zwiększenie bezpieczeństwa tego rynku. Najwięcej nowych regulacji zostanie nałożonych na sektor instytucji prowadzących działalność depozytowo-kredytową, tj. banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych (SKOK). Zmiany mają dotyczyć zwłaszcza zasad funkcjonowania tych podmiotów.

Ministerstwo Finansów, które jest wnioskodawcą projektu, chce zrealizować cel nowelizacji poprzez rozszerzenie kompetencji i uprawnień KNF. Zgodnie z propozycją MF, organ nadzoru będzie mógł zlecić ponowne zbadanie wyceny zabezpieczeń wierzytelności w stosunku do wszystkich podmiotów prowadzących działalność depozytowo-kredytową. Ponadto, KNF otrzyma rozszerzony katalog przesłanek powołania zarządu komisarycznego w banku, na wzór przepisów ustawy o SKOK, tj. o okoliczność powstania groźby zaprzestania spłacania przez bank zobowiązań oraz rażącego lub uporczywego naruszania przez bank przepisów prawa w działalności. W trakcie procedury wydawania decyzji przez organ nadzoru o ustanowieniu zarządcy lub zarządu komisarycznego będą mogły być wyłączone niektóre przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Komisja będzie mogła także alternatywnie powołać zarządcę komisarycznego lub zarząd komisaryczny w SKOK w zależności od skali działalności podmiotu.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...