bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Nowe władze Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Nowe władze Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Dodano: 2016-07-01

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny poinformował, iż Elżbieta Wanat-Połeć została ponownie wybrana na prezesa. Funkcję będzie pełnić kolejną czteroletnią kadencję. W czwartek Zwyczajne Zgromadzenie Członków UFG zatwierdziło sprawozdanie finansowe dotychczasowego zarządu z działalności Funduszu za 2015 rok i udzieliło mu absolutorium, jak również przeprowadziło wybory uzupełniające do rady. Ponadto w związku z upływem kadencji dotychczasowego zarządu – nowo ukonstytuowana rada – dokonała wyboru nowego zarządu.

W jego skład weszli ponownie: Elżbieta Wanat-Połeć, jako prezes, Sława Cwalińska-Weychert wiceprezes, Hubert Stoklas wiceprezes oraz Małgorzata Ślepowrońska, dotychczasowa dyrektor zarządzająca w UFG.

– Ubiegły rok był przełomowy pod względem innowacji wprowadzonych w Funduszu, z których najważniejsza to uruchomienie portalu UFG, dzięki czemu teraz już cała obsługa klientów odbywa się poprzez Internet; inna – to utworzenie centrum zapasowego dla wszystkich baz danych prowadzonych przez Fundusz – powiedziała Elżbieta Wanat-Połeć. – Dziękuję radzie za docenienie naszej dotychczasowej pracy i wybór na kolejną kadencję. Umożliwia nam to kontynuację rozpoczętych projektów, z których najważniejsze to: zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego baz danych prowadzonych przez Fundusz, pozyskanie nowych obowiązków w zakresie kontroli OC rolników i ubezpieczenia budynków rolnych oraz stworzenie baz danych w tym zakresie, jak również stworzenie narzędzi do kontroli szkodowości portfela pozyskiwanego dla ubezpieczycieli przez pośredników – dodała.

Jak informuje UFG, podczas Zgromadzenia przeprowadzone zostały również wybory do rady Funduszu – w związku z upływem kadencji dwóch jej członków oraz rezygnacją dwóch innych. Do rady wybrani zostali: Roger Hodgkiss (członek zarządu PZU), Jarosław Matusiewicz (wiceprezes zarządu Uniqa), Rafał Stankiewicz (wiceprezes zarządu Warta), oraz Arkadiusz Wiśniewski (członek zarządu Generali).

Z przyjętego sprawozdania UFG za 2015 rok wynika, że nieubezpieczeni i nieznani sprawcy wypadków drogowych kosztowali – innych kierowców wykupujących komunikacyjne polisy OC –ponad 99,5 mln złotych. Tyle ostatecznie wyniosły w ubiegłym roku odszkodowania wypłacone przez Fundusz ofiarom tych wypadków, to jest o 34 procent więcej niż rok wcześniej. W tym czasie zgłoszonych zostało 6,9 tysiąca szkód za wypadki spowodowane przez nieubezpieczonych i nieznanych kierujących (wzrost o 12 proc.). UFG finansowany jest m.in. ze składek firm oferujących obowiązkowe polisy OC: komunikacyjne i rolne (po 1,3 proc. składki przypisanej brutto z tych ubezpieczeń). W 2015 roku łączne wpływy Funduszu z tego tytułu wyniosły 119,2 mln złotych tj. o 4,2 proc. więcej niż rok wcześniej i stanowiły 40 proc. przychodów UFG. Pozostałą ich część stanowiły przychody z kar za brak obowiązkowego OC oraz regresy od nieubezpieczonych sprawców. W ubiegłym roku do kasy Funduszu wpłynęło z tego tytułu 66 mln złotych o ponad 25 proc. więcej niż rok wcześniej – informuje UFG.

Artykuły powiązane

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...

Przewodnik „Ubezpieczenia w transporcie, czyli dlaczego nie warto ryzykować?”

Przewodnik po ubezpieczeniach w transporcie jest już dostępny! Pobierz go już teraz! 👉🏻 POBIERAM...