bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bankowość
Nowe stanowisko KNF dotyczące wideoweryfikacji klientów instytucjonalnych

Nowe stanowisko KNF dotyczące wideoweryfikacji klientów instytucjonalnych

Dodano: 2022-03-04
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała stanowisko dotyczące wideoweryfikacji klientów instytucjonalnych i firmowych. Dokument zawiera listę dobrych praktyk wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Organ nadzoru wyjaśnia, że w procesie wideoweryfikacji należy wykorzystać dokumenty zawierające aktualne dane z właściwego rejestru np. KRS, CEIDG. Podczas wideorozmowy bank zobowiązany jest przeprowadzić obserwację klienta oraz przedstawianych przez niego dokumentów.

Wprowadzanie rozwiązań w zakresie wideoweryfikacji, zgodnie z opublikowanym właśnie dokumentem, powinno być poprzedzone analizą ryzyka oraz opiniowaniem i konsultacjami w aspekcie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Procedura weryfikacyjna musi być ustalona w sposób jasny.

Weryfikujący ma obowiązek przechowywać kopie dokumentów i informacji uzyskanych podczas weryfikacji przez pięć lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem.

Stanowisko UKNF dot. wideoweryfikacji klientów instytucjonalnych jest dostępne do pobrania na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

stanowisko_uknf_dot_wideoweryfikacji_klientow_instytucjonalnych.pdf

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...