bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bankowość
Nowe stanowisko KNF dotyczące wideoweryfikacji klientów instytucjonalnych

Nowe stanowisko KNF dotyczące wideoweryfikacji klientów instytucjonalnych

Dodano: 2022-03-04
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała stanowisko dotyczące wideoweryfikacji klientów instytucjonalnych i firmowych. Dokument zawiera listę dobrych praktyk wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Organ nadzoru wyjaśnia, że w procesie wideoweryfikacji należy wykorzystać dokumenty zawierające aktualne dane z właściwego rejestru np. KRS, CEIDG. Podczas wideorozmowy bank zobowiązany jest przeprowadzić obserwację klienta oraz przedstawianych przez niego dokumentów.

Wprowadzanie rozwiązań w zakresie wideoweryfikacji, zgodnie z opublikowanym właśnie dokumentem, powinno być poprzedzone analizą ryzyka oraz opiniowaniem i konsultacjami w aspekcie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Procedura weryfikacyjna musi być ustalona w sposób jasny.

Weryfikujący ma obowiązek przechowywać kopie dokumentów i informacji uzyskanych podczas weryfikacji przez pięć lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem.

Stanowisko UKNF dot. wideoweryfikacji klientów instytucjonalnych jest dostępne do pobrania na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

stanowisko_uknf_dot_wideoweryfikacji_klientow_instytucjonalnych.pdf

Artykuły powiązane

Ubezpieczenia w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował biuletyn, w którym zamieszczono analizę ry...

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...

Ubezpieczyciel jednak wypłaci odszkodowanie bliskim ofiar wypadku na A1

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce 16 września 2023 r. To właśnie tego dnia kierowca jadący z p...