bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bankowość
Nowe stanowisko KNF dotyczące wideoweryfikacji klientów instytucjonalnych

Nowe stanowisko KNF dotyczące wideoweryfikacji klientów instytucjonalnych

Dodano: 2022-03-04
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała stanowisko dotyczące wideoweryfikacji klientów instytucjonalnych i firmowych. Dokument zawiera listę dobrych praktyk wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Organ nadzoru wyjaśnia, że w procesie wideoweryfikacji należy wykorzystać dokumenty zawierające aktualne dane z właściwego rejestru np. KRS, CEIDG. Podczas wideorozmowy bank zobowiązany jest przeprowadzić obserwację klienta oraz przedstawianych przez niego dokumentów.

Wprowadzanie rozwiązań w zakresie wideoweryfikacji, zgodnie z opublikowanym właśnie dokumentem, powinno być poprzedzone analizą ryzyka oraz opiniowaniem i konsultacjami w aspekcie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Procedura weryfikacyjna musi być ustalona w sposób jasny.

Weryfikujący ma obowiązek przechowywać kopie dokumentów i informacji uzyskanych podczas weryfikacji przez pięć lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem.

Stanowisko UKNF dot. wideoweryfikacji klientów instytucjonalnych jest dostępne do pobrania na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

stanowisko_uknf_dot_wideoweryfikacji_klientow_instytucjonalnych.pdf

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...