bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów

Dodano: 2016-08-12

W dniu 28 lipca 2016 r. razem z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, w życie weszło także nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniach przetargowych.

Projekt znany był od kilku tygodni. Nic jednak nie wskazywało, że rozporządzenie zacznie obowiązywać w tym samym dniu co znowelizowana ustawa. Wprowadziło ono nowe rozwiązania i nowe obowiązki dla wykonawców.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...