bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

Dodano: 2023-09-21

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym. Nowe regulacje zastąpią te, które obowiązywały od 2016 r. Powodem zmian są wprowadzone od tamtego czasu liczne akty prawne z poziomu krajowego, jak i unijnego, które regulują nowe wymogi oraz obowiązki z obszaru dystrybucji ubezpieczeń. Świeżo opublikowane Rekomendacje zostały zaktualizowane i dostosowane do wszelkich zmian prawnych oraz wyjaśniają i doprecyzowują najbardziej skomplikowane kwestie. Celem wprowadzenia nowych Rekomendacji jest wzmocnienie ochrony interesów klienta oraz zapewnienie wyższej jakości i transparentności procesu dystrybucji ubezpieczeń na życie z elementem inwestycyjnym. Adresatem Rekomendacji są m. in. krajowe zakładów ubezpieczeń i główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Cały dokument składa się z 15 Rekomendacji, które zostały podzielone na następujące obszary: Zarząd i rada nadzorcza, Odpowiedniość ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym, Przygotowanie osób zaangażowanych w proces oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym oraz Nadzór nad praktykami sprzedażowymi oraz System kontroli wewnętrznej, funkcja zgodności z przepisami i funkcja audytu wewnętrznego. Warto zaznaczyć, że przed uchwaleniem nowych Rekomendacji ich projekt podlegał konsultacjom z zainteresowanymi podmiotami i instytucjami m. in.  z zakładami ubezpieczeń wykonującymi działalność w zakresie ubezpieczeń na życie z elementem inwestycyjnym, Polską Izbą Ubezpieczeń, Rzecznikiem Finansowym oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Co ważne, KNF przewiduje, że zakłady ubezpieczeń dostosują swoją działalność do Rekomendacji nie później niż 1 kwietnia 2024 roku. Dokument dostępny jest pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacje_dla_zakladow_ubezpieczen_dotyczace_oceny_odpowiedniosci_ubezpieczenia_na_zycie_z_elementem_inwestycyjnym_83949.pdf

 

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...