bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bez kategorii
Nowe przepisy na rzecz recyklingu

Nowe przepisy na rzecz recyklingu

Dodano: 2024-03-25
Kategorie:

Na portalu Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowych przepisów dotyczących podwyższenia opłat za szklane butelki przeznaczone do wielokrotnego użytku z 50 groszy na 1 złotego. W ramach systemu kaucyjnego pozostałe rodzaje opakowań pozostaną na dotychczasowym poziomie. Zgodnie z planem, system ten ma zostać wdrożony w Polsce od roku 2025. Jego głównym celem jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych i zwiększenie odzysku materiałów do recyklingu.

Projekt ten, zaproponowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, został przekazany do kolejnych konsultacji międzyresortowych, a wszelkie uwagi można zgłaszać przez okres 10 dni.

W ramach projektu przewidziano także podniesienie kaucji dla szklanych butelek wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra z 50 groszy do 1 złotego za każdą butelkę. Decyzja ta została poprzedzona wcześniejszymi deklaracjami wiceministra klimatu, Anity Sowińskiej. Branża piwna również popierała podwyższenie kaucji dla butelek szklanych.

Natomiast dla innych rodzajów opakowań, takich jak butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów oraz puszki metalowe o pojemności do jednego litra, kaucja pozostanie na poziomie 50 groszy.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego ma przyczynić się do wzrostu odzysku surowców wtórnych oraz ograniczenia ilości odpadów komunalnych. Sklepy o dużej powierzchni będą zobowiązane do przyjmowania pustych opakowań i zwracania kaucji, natomiast te mniejsze będą mogły dołączyć do systemu dobrowolnie, choć pobiorą kaucję od klientów. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie samego systemu kaucyjnego. Ta forma depozytu ma zachęcić do zwrotu opakowań i zwiększyć recykling surowców używanych do produkcji opakowań.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...