bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Nowe narządzę AI w PZU

Nowe narządzę AI w PZU

Dodano: 2022-03-07
Publikator: informacja prasowa

PZU udostępnił narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję przy obsłudze szkód komunikacyjnych. Asystent AI sporządzi wstępny kosztorys naprawy na podstawie zdjęć przysłanych przez klienta przez udostępnioną aplikację.

Główną różnicą pomiędzy nowym a dotychczasowym systemem jest przyspieszenie procesu dzięki udostępnieniu aplikacji. Umożliwia ona przesyłanie zdjęć i opis szkód, co pozwala na szybszą analizę. Sztuczna inteligencja, o którą oparte jest narzędzie, wykorzystuje zdjęcia dokumentujące szkodę w czasie rzeczywistym, może nazwać konkretną część auta oraz określić zakres jego uszkodzenia. System dostarcza także wyceny konkretnych części samochodu oraz naprawy. W klika minut gotowy jest pełen kosztorys. Rozwiązanie powstało we współpracy ubezpieczyciela z brytyjską firmą technologiczną Tractable.

Jak system działa w praktyce? Klient, w przypadku wybranych szkód komunikacyjnych, może otrzymać link do web aplikacji, przez którą prześle potrzebne zdjęcia. Oceni je AI, lokalizując widoczne na zdjęciach części i przypisując im ocenę stopnia uszkodzenia. Następnie sztuczna inteligencja stwierdzi, czy uszkodzony podzespół zakwalifikować do naprawy, wymiany czy lakierowania. Przygotowany kosztorys dotyczący naprawy szkody trafia do opiekuna klienta, który może go edytować i przedstawić wycenę szkód klientowi.

Sukcesem zakończyła się pilotażowa faza projektu. System wygenerował kosztorys w kilka minut. PZU zamierza wdrożyć rozwiązanie w całej działalności w Polsce.

Sztuczna inteligencja Tractable obsługuje szkody komunikacyjne m. in. dla Ageas w UK, Covéa – największego ubezpieczyciela samochodowego we Francji oraz dla Tokio Marine – największego ubezpieczyciela pojazdów w Japonii.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...