bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Nowe dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w 2024 r.

Nowe dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w 2024 r.

Dodano: 2023-11-06

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r. (nr RD777). Według projektu wysokość dopłat z budżetu państwa ponownie będzie wynosić maksymalnie 65 procent wartości składki. Warto zaznaczyć, że z tej możliwości korzysta ok. 17 procent rolników. Co ważne, dopłaty do składek przysługują producentom rolnym, którzy zawierają umowy ubezpieczenia, która obejmuje pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9 procent sumy ubezpieczenia. Według projektu rozporządzenia maksymalne dopłaty dotyczyć będą umów ubezpieczenia:

 

‣ upraw rolnych (m. in. zbóż, kukurydzy, rzepaku, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków – od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę oraz ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne – w wysokości 65% składki do 1 ha uprawy;

‣ zwierząt gospodarskich (m. in. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności -w wysokości 65% składki do 1 sztuki.

 

W uzasadnieniu projektu podkreślono również, że według danych powierzchnia ubezpieczonych upraw wynosi rocznie ok. 4,07 mln ha, a zawieranych jest ok. 218 tys. umów ubezpieczenia upraw rolnych. Co do ubezpieczonych zwierząt – rocznie jest ich ok. 22,5 mln sztuk (głównie jest to drób), a zawieranych umów jest ok. 882 sztuk. Warto również dodać, że w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. przeznaczono ponad 920 mln zł na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Projekt rozporządzenia jest na etapie konsultacji publicznych.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...