bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Zmiany w statucie spółki akcyjnej

NOWA USTAWA – Zmiany w statucie spółki akcyjnej

Dodano: 2016-08-23

W celu zapewnienia właściwego nadzoru nad działalnością krajowych zakładów ubezpieczeń Ustawa wyczerpująco określa zakres zmian w statucie krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji, które przed rejestracją wymagają zatwierdzenia przez organ nadzoru. Katalog tych zmian uległ zwężeniu w stosunku do obowiązującej poprzednio regulacji (tj. art. 32 ust. 1 pkt 9 poprzedniej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). Zrezygnowano bowiem z wymogu zatwierdzenia przez organ nadzoru zmian w statucie dotyczących organu uprawnionego do zatwierdzania ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia. Zdaniem ustawodawcy brak wiedzy organu nadzoru o tych zmianach nie spowoduje osłabienia ochrony osób ubezpieczonych, a jednocześnie zmniejszy obowiązki informacyjne zakładów ubezpieczeń.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...