bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Zgody na odliczenia i korekty (cz. I)

NOWA USTAWA – Zgody na odliczenia i korekty (cz. I)

Dodano: 2017-06-28

Komentowany przepis art. 500 stanowi, że zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji mogą przed 1 stycznia 2016 r. wystąpić do organu nadzoru o zgodę na:

  1. korekty dopasowującej do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka przy obliczaniu najlepszego oszacowania portfela zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia lub zobowiązań z tytułu zawartych umów reasekuracji;
  2. korekty z tytułu zmienności do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka przy obliczaniu najlepszego oszacowania,
    – po dniu 31 grudnia 2015 r.;

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...