bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Zalecenia w celu naprawy sytuacji

NOWA USTAWA – Zalecenia w celu naprawy sytuacji

Dodano: 2017-04-27

Ust. 1 komentowanego przepisu art. 415 stanowi, że organ nadzoru może wydać zalecenia w celu naprawy sytuacji w stosunku do zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, a w przypadku gdy organ nadzoru jest organem sprawującym nadzór nad grupą – w stosunku do dominującego podmiotu ubezpieczeniowego lub dominującego podmiotu nieregulowanego, jeżeli:

  1. zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wchodzący w skład grupy nie spełnia wymogów dotyczących nadzoru nad wypłacalnością grupy,
  2. zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji spełnia wymogi dotycząc nadzoru nad wypłacalnością grupy, ale wypłacalność zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji wchodzącego w skład grupy może być zagrożona,
  3. transakcje wewnątrz grupy lub koncentracja ryzyka stanowią zagrożenie dla sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji wchodzącego w skład grupy.

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...