bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Zadania PIU

NOWA USTAWA – Zadania PIU

Dodano: 2016-06-10

Art. 423. 1. Izba działa na rzecz rozwiązywania problemów rynku ubezpieczeń w Rzeczypospolitej Polskiej i reprezentuje zakłady ubezpieczeń, a także zakłady reasekuracji, które przystąpią do Izby.

Przepis wskazuje na dwa główne zadania Izby tj. reprezentowanie swoich członków, będących nimi z mocy prawa, obligatoryjnie oraz tych, którzy przystąpili do niej dobrowolnie, oraz działanie na rzecz rozwiazywania problemów pojawiających się na polskim rynku ubezpieczeń. Sama Izba szerzej określa swoje zadania. Zgodnie z informacją wskazaną na oficjalnej stronie internetowej Izby, do głównych celów PIU należą:

 1. Budowanie silnego samorządu ubezpieczeniowego
 • Bieżąca, systematyczna i uporządkowana współpraca z ubezpieczycielami
 • Analiza i rozwiązywanie bieżących problemów rynku w ścisłym porozumieniu z członkami
 • Dynamiczne poszerzanie kompetencji Izby i udoskonalanie jej funkcjonowania
 1. Wspieranie budowania racjonalnego systemu prawnego regulującego usługi ubezpieczeniowe w Polsce
 • Opiniowanie aktów prawnych
 • Reprezentowanie rynku ubezpieczeniowego i działania na rzecz rozwoju tych usług przed ustawodawcą (uczestnictwo w pracach komisji sejmowych)
 • Zgłaszanie projektów aktów prawnych
 1. Działanie w ramach międzynarodowych struktur samorządu ubezpieczeniowego
 • Wymiana doświadczeń i pozyskiwanie informacji od instytucji zagranicznych
 • Wspólna praca na rzecz prawa wspólnotowego
 • Prowadzenie współpracy z polskimi eurodeputowanymi
 1. Wymiana informacji i integrowanie środowiska ubezpieczeniowego
 • Organizacja seminariów problemowych
 • Honorowanie zasłużonych
 • Wymiana informacji z instytucjami i uczestnikami rynku

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...