bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
NOWA USTAWA – Zadania organu nadzoru

NOWA USTAWA – Zadania organu nadzoru

Dodano: 2016-06-21

Art. 329 – Komentowany przepis wskazuje na nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji wykonującymi działalność ubezpieczeniową lub reasekuracyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do których można zaliczyć:

– krajowe zakłady ubezpieczeń

– zagraniczne zakłady ubezpieczeń mające siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa w drodze wyjątku przewiduje również pewne uprawnienia nadzorcze KNF wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji mających siedzibę na terytorium jednego z państw Unii Europejskiej i prowadzących działalność ubezpieczeniową bądź reasekuracyjną w Polsce na zasadzie jednolitej licencji, określone w art. 212 ust. 2 -5 Ustawy. W praktyce to oznacza, że – poza kontrolą dotyczącą sfery finansowej zakładu (wypłacalność, rezerwy techniczne, aktywa i dopuszczone środki własne) – KNF jest uprawniony do pełnej kontroli podmiotów działających w Polsce na zasadach swobody przedsiębiorczości lub swobody świadczenia usług, z pewnymi tylko z odrębnościami dotyczącymi trybu przeprowadzania kontroli oraz stosowania sankcji określonych przepisami ustawy.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...